Sức lan tỏa Nghị quyết 28 tại Thái Bình

07/10/2019 14:53:19
Sau hơn 01năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, tại Thái Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đặc biệt tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng cao, đây là tiền đề quan trọng góp phần cùng toàn Ngành phấn đấu đạt mục tiêu BHXH toàn dân.

Hoạt động Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC, BHXH tỉnh Thái Bình

Thái Bình là tỉnh có dân số đông với gần 1,8 triệu dân, nhưng trên 90% dân số tại khu vực nông thôn, thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định. Đây là một thách thức rất lớn, là rào cản cơ bản để Thái Bình có thể hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH cũng như các chỉ về tỷ lệ người dân có lương hưu theo tinh thần Nghị quyết số 28/TW.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá rõ những khó khăn, vướng mắc, để hoàn phấn đấu thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 28 Trung ương 7 khóa XII, BHXH tỉnh Thái Bình đã sớm đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, BHXH tỉnh đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, nhất là người nông dân, lao động tự do; chú trọng phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động, thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường tin, bài định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết mới của Đảng đi vào đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Thái Bình tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN, áp dụng công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thủ tục nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian của người dân và doanh nghiệp khi làm việc với quan BHXH. Đặc biệt, BHXH tỉnh chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức chủ động tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống các đại lý thu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiệm các hành vi vi phạm như: trốn đóng, nợ đọng BHXH…

Trong thực hiện Nghị quyết số 28, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Do vậy, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 28 Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình Trần Thiên Thai nhấn mạnh, sau khi Nghị quyết số 28 được ban hành, tại Thái Bình chúng tôi tích cực đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện mang lại nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong đó, truyền thông trực tiếp thông qua các đại lý thu BHXH tự nguyện đã giúp BHXH tỉnh Thái Bình phát triển mạnh mẽ người dân tham gia. Việc phát triển BHXH tự nguyện chủ yếu do đại lý thu của Bưu điện và BHXH cấp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã tổ chức 161 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện (trong đó: hệ thống Bưu điện tỉnh tổ chức 145 hội nghị, BHXH các cấp tổ chức 16 hội nghị), phát triển hơn 4.854 người tham gia. Nhiều đại lý bám sát nắm chắc đối tượng, truyền thông về BHXH tự nguyện cụ thể, thiết thực và dễ hiểu, xuống trực tiếp từng hộ dân để vận động người dân tham gia.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan, đặc biệt là Bưu điện tỉnh và sự nỗ lực không ngừng của viên chức, lao động toàn hệ thống BHXH tỉnh Thái Bình, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có những bước tiến quan trọng. Tính đến 31/8/2019, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 187.844 người, tăng 13.959 người bằng 8,03% so với cùng kỳ năm 2018 đạt 98,1% so với kế hoạch giao. Tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 13.536 người, tăng 6.140 người bằng 83 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105,3 % so với kế hoạch giao.

Có thể nói, Nghị quyết số 28 đã mang lại sự đổi thay, tích cực trong phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Thái Bình, giúp nhiều người nông dân được tiếp cận với chế độ hưu trí gần gũi hơn bao giờ hết.

Mình chứng rõ nét nhất cho sự thành công việc thực hiện Nghị quyết 28 tại Thái Bình, sau 10 năm triển khai chính sách BHXH tự nguyện số người tham gia tăng rất chậm. Nhưng sau khi Nghị quyết 28-NQ/TW ban hành, với những định hướng chính trị về BHXH toàn dân, việc thực hiện BHXH tự nguyện tại Thái Bình như được “kích cầu” tạo được những đột phá, số người tham gia không ngừng tăng cao, chính sách BHXH đang ngày càng trở nên gần gũi hơn với người nông dân quê lúa.

Đề tiếp tục làm tốt việc phát triển BHXH tự nguyện, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở, giao chỉ tiêu thi đua hằng năm cho các đơn vị trong hệ thống, từng viên chức chuyên quản. Tăng cường mở rộng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT cả về chất lượng và số lượng nhằm bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng./.

 Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam