Tâm sự nghề nghiệp của những cán bộ thi đua khen thưởng Ngành BHXH

04/08/2020 22:24:11
Làm thế nào để thi đua gắn với chuyên môn, để cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực nghiệp vụ thấy thi đua hay, tốt, thiết thực và từ đó tự nguyện, tự giác tham gia? Để mỗi phong trào thi đua có kết quả, được định lượng, “dân” thi đua luôn phải trăn trở, tìm tòi. Kết thúc mỗi đợt thi đua, trong danh sách khen thưởng lại thường chỉ có “người ta” chứ hiếm khi có mình. Thế mới bảo, những người làm công tác thi đua khen thưởng là những người mang niềm vui đến muôn người...

Phó TGĐ Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo trong 01 Hội nghị về công tác TĐ-KT

Một giờ trò chuyện cùng “lão tướng” thi đua

Với thâm niên 21 năm công tác trong Ngành, trong đó có tới 10 năm gắn bó với nghiệp thi đua, trực tiếp giúp việc 04 “đời” Vụ trưởng, đến bây giờ, có lẽ anh Mai Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng BHXH Việt Nam là một trong những “lão tướng” có thời gian gắn bó lâu với công tác thi đua. Giữa những ngày đang bận rộn chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam lần thứ V, anh Mai Quang vẫn dành cho tôi 01 giờ trò chuyện. Câu chuyện giúp tôi hiểu hơn công việc thầm lặng của những người làm công tác thi đua khen thưởng Ngành BHXH.

Tháng 7 năm 2006, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng, phù hợp với định hướng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thi đua Khen thưởng BHXH Việt Nam được thành lập trên cơ sở tách bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng từ Văn phòng và Ban Tổ chức cán bộ. Cùng với quá trình kiện toàn và chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng của Chính phủ, công tác thi đua khen thưởng của Ngành cũng từng bước đi vào nền nếp, có những bước phát triển mới và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo đòn bẩy thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Hoạt động nghiệp vụ nào cũng có những đặc thù, nhưng với nghiệp vụ thi đua khen thưởng, lại là “đặc thù của đặc thù”. Là một hoạt động nghiệp vụ nhưng bản chất của thi đua khen thưởng là phong trào và được tổ chức trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân. Muốn mọi người tự nguyện, tự giác tham gia thi đua thì mình phải làm cho mọi người thấy thi đua là cần thiết, thi đua có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả đối với công việc của chính cá nhân, tập thể đó - anh Quang chia sẻ.

Làm thế nào để thi đua gắn với chuyên môn, để cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực thấy phong trào thi đua này hay, tốt và từ đó tự nguyện, tự giác tham gia? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Vụ Thi đua Khen thưởng. Để từ đó, các anh chị trăn trở với mỗi lần tham mưu xây dựng nội dung các phong trào thi đua sao cho sát với thực tiễn triển khai nhiệm vụ của Ngành, đúng và trúng nhất. Chỉ cần điểm lại những phong trào thi đua thường xuyên trong 05 năm trở lại đây có thể thấy, nội dung thi đua của năm nào đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề trọng điểm cần giải quyết của năm đó. Các chỉ tiêu kế hoạch Ngành được Chính phủ giao đã được cụ thể hoá thành các chỉ tiêu thi đua và từ đó xây dựng các nội dung thi đua.

Từ lâu, đã thành thông lệ, sau mỗi kỳ họp giao ban hằng tháng của cơ quan BHXH Việt Nam, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Vụ cũng họp, hội ý, bám sát định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành và những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành để phối hợp với các đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng và phát động các phong trào thi đua đột xuất, thi đua chuyên đề sát thực và phù hợp.

Còn nhớ năm 2015, ở giai đoạn quyết liệt thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng giao dịch điện tử, việc chuyển đổi từ hình thức giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử vấp phải nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do các địa phương và đơn vị sử dụng lao động “ngại” thay đổi thói quen giao dịch trực tiếp đã thành hình từ lâu nay, nhiều khó khăn được nêu ra như: cán bộ phụ trách BHXH của một số doanh nghiệp không thạo về công nghệ thông tin; một số đơn vị không đáp ứng được cơ sở hạ tầng công nghệ; chính sách BHXH có nhiều nội dung nghiệp vụ phức tạp, cần giao dịch trực tiếp để trao đổi, tư vấn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Trước yêu cầu cấp bách cần đẩy nhanh, đẩy mạnh giao dịch điện tử, coi đây là đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của Ngành, hưởng ứng chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử đang được Đảng và Nhà nước ta triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị rất cao, Vụ Thi đua Khen thưởng phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tham mưu với Lãnh đạo Ngành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Công chức, viên chức ngành BHXH quyết tâm đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo bước đột phá phấn đấu thực hiện thành công cải cách hành chính của ngành BHXH”. Kết thúc phong trào thi đua, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động. Với sự quyết liệt trong triển khai thực hiện giao dịch điện tử đã giúp giảm mạnh số giờ giao dịch thủ tục BHXH, BHYT từ 335 giờ xuống còn 81 giờ. Về thủ tục hành chính, đã giảm từ 263 thủ tục xuống còn 33 thủ tục; giảm 56% số lượng hồ sơ; giảm 82% chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 78% về quy trình, thao tác thực hiện. Đến nay, các chỉ tiêu này tiếp tục được cải cách và cắt giảm mạnh mẽ.

Từ thắng lợi của phong trào thi đua chuyên đề về cải cách hành chính, các năm tiếp theo, năm nào cũng có ít nhất 01 phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động, tập trung vào các lĩnh vực công tác mới, khó và là những vấn đề Ngành đang cần tập trung cao độ để giải quyết. Cụ thể, năm 2016: phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, xét duyệt, tổng hợp, lập báo cáo tài chính quý, năm 2016”; Năm 2017, phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn” và “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN”; Năm 2018: phong trào thi đua “Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN” và “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Năm 2019: phong trào “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN”...

Sau mỗi phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được động viên, khen thưởng kịp thời. Những kết quả đột phá trong các lĩnh vực công tác của Ngành với sự xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Ngành sau mỗi đợt phát động thi đua - đó chính là niềm vui, thành quả lớn nhất mà những người làm công tác thi đua khen thưởng của Ngành mong được nhận.

Những trăn trở nghề nghiệp

Càng trò chuyện với đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, tôi càng thấu hiểu hơn công việc của “dân” thi đua cũng là một trong những việc “làm dâu trăm họ”. Và cái công thức “tâm huyết + yêu nghề + trăn trở + sáng tạo = thành công” mà những cán bộ, viên chức Vụ Thi đua Khen thưởng đặt ra cho mình có lẽ cũng chính là một sáng kiến cần được triển khai, nhân rộng. Những tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề được các anh chị trăn trở trong từng con chữ, từng mục tiêu cụ thể trong mỗi bản thảo phát động phong trào thi đua, làm sao để nội dung thi đua khi phát động trở thành lời hiệu triệu, để hơn 2 vạn cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống tự nguyện, tự giác, tích cực hưởng ứng, có như vậy thi đua mới tạo sự lan tỏa và gặt hái được thành công.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những người cán bộ thi đua Ngành BHXH đã bám sát những tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước để triển khai nhiệm vụ, hoàn thành tốt vai trò là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Ngành phát động, triển khai và quản lý, giám sát các phong trào thi đua.

Để thi đua bám sát thực tiễn tại cơ sở và phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức Vụ Thi đua khen thưởng không chỉ dành thời gian nghiên cứu nghiệp vụ mà còn tăng cường các chuyến đi công tác cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đã lâu nhưng ở cơ sở còn nhiều người chưa hiểu rõ về thi đua, thường nghĩ thi đua như một việc gì đó cao siêu, xa vời. Anh Quang và các đồng nghiệp giải thích thật dung dị, dễ hiểu: Thi đua chính là tìm giải pháp thực hiện tốt nhất công việc thường ngày của mỗi tập thể, cá nhân. Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí thường hay so sánh với cùng kỳ tháng trước, cùng kỳ năm trước,… đó chính là thước đo kết quả thi đua với chính mình. Việc thực hiện nhiệm vụ của mình tháng này hơn tháng trước như thế nào, kết quả năm này hơn năm trước ra sao. Thi đua giữa người này với người khác, tập thể này với tập thể khác để mỗi người, mỗi đơn vị học tập những điểm tốt, sáng kiến hay của nhau, để kết quả công việc mỗi ngày thêm tiến bộ. Thi đua giúp mình tiến bộ lên và thi đua còn mang lại những giá trị vật chất, tinh thần. Đó là những quyền lợi về nâng bậc lương sớm với những người có thành tích khen thưởng cao, thành tích trong thi đua cũng được ghi nhận trong quá trình xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, có thể nói thi đua khen thưởng còn gắn liền với sinh mệnh chính trị của mỗi cán bộ… Nghe xong, tất cả mọi người đều ồ lên, hóa ra thi đua là như vậy, thi đua có nhiều lợi ích như vậy, thế thì phải ra sức mà thi đua thôi…

Đi công tác cơ sở, phát hiện những bất cập trong các văn bản quy định về thi đua khen thưởng, anh Quang và các đồng nghiệp lại tham mưu với Lãnh đạo Ngành có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Điển hình là đợt đi kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại BHXH cấp huyện, anh Quang nhận thấy, có nhiều BHXH cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng vì BHXH tỉnh không đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên thành tích khen thưởng của tập thể nhỏ không được xem xét, sẽ rất thiệt thòi và lâu dần có thể làm triệt tiêu động lực thi đua của tập thể nhỏ, Vụ Thi đua Khen thưởng báo cáo Tổng Giám đốc và được Tổng Giám đốc đồng ý khen thưởng đối với những đơn vị này. Không những thế, Tổng Giám đốc còn động viên Vụ Thi đua Khen thưởng cần tăng cường đi công tác cơ sở, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, để tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc động viên, khen thưởng kịp thời.

Cũng từ những đợt kiểm tra công tác thi đua, các anh chị nhận thấy, có nhiều tập thể, cá nhân trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển của Ngành, chưa một lần được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Giám đốc, dù đơn vị/cá nhân đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không mắc khuyết điểm, kỷ luật. Nguyên nhân một phần do các đơn vị chưa hiểu các tiêu chí xét khen thưởng cũng như các nguyên tắc của thi đua khen thưởng, phải có đăng ký thi đua, tổng kết thi đua và đề xuất khen thưởng từ cơ sở. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam, Vụ Thi đua Khen thưởng đã chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, đề xuất Tổng Giám đốc tặng Bằng khen ghi nhận quá trình cống hiến đối với 87 tập thể. Không chỉ thế, việc khen thưởng ghi nhận quá trình cống hiến xây dựng Ngành còn được bổ sung vào Quy chế Thi đua Khen thưởng của Ngành với quy định cụ thể: "Cá nhân có thời gian công tác trong Ngành từ 10 năm tính đến năm nghỉ hưởng chế độ BHXH mà chưa được tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, không bị kỷ luật thì có thể đề nghị xét tặng đặc cách bằng khen của Tổng Giám đốc" để ghi nhận quá trình cống hiến xây dựng Ngành. Quy định này đã làm nức lòng bao nhiêu cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. “Chúng tôi rất biết ơn Tổng Giám đốc đã quan tâm sâu sắc đến từng người lao động” - chị Nguyễn Thị Danh, cán sự BHXH huyện Cao Lộc tâm sự khi được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc ghi nhận quá trình cống hiến của chị với Ngành trong suốt hơn 20 năm trước khi nghỉ hưu. Còn với anh Quang và tập thể cán bộ, viên chức Vụ Thi đua Khen thưởng, đó là trách nhiệm, và các anh chị thấy vui khi đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình trước Tổng Giám đốc, trước hơn 2 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH.

Công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn

Gần 10 năm gắn bó với công tác thi đua khen thưởng, điều anh tâm đắc nhất là gì? Có lẽ câu hỏi của tôi chính là điều anh Mai Quang đã tự hỏi mình rất nhiều lần nên anh trả lời tôi ngay không 1 giây ngần ngại: Khi được triển khai tốt, thi đua khen thưởng chính là một công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn.

Rồi như để tôi hiểu hơn, anh cắt nghĩa: Nói thi đua khen thưởng là công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn, bởi thi đua khen thưởng không quản lý bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng cách khơi dậy cảm hứng, sự tâm huyết, nhiệt tình, đam mê sáng tạo trong mỗi tập thể, cá nhân với tất cả sự tự nguyện, tự giác. Mà khi người ta làm việc bằng sự tự nguyện, tự giác, tất cả vốn hiểu biết, kinh nghiệm mới có thể phát huy sáng tạo, để từ đó có những sáng kiến, giải pháp hay, đúng, trúng trong công việc. Thi đua khen thưởng tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình. Thi đua khen thưởng tạo ra khí thế làm việc sôi nổi, không khí cạnh tranh lành mạnh giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa tập thể này với tập thể khác, mà còn có sự chia sẻ kinh nghiệm dìu dắt nhau cùng tiến bộ, để tiến tới một mục tiêu chung: vì sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và toàn xã hội. Những tập thể, các nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc được tôn vinh ghi nhận, khen thưởng xứng đáng; những tập thể cá nhân phấn đấu vươn lên có nhiều tiến bộ cũng được động viên khen thưởng phù hợp. Công chức, viên chức Vụ Thi đua Khen thưởng vinh dự và tự hào được là những người chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Ngành sử dụng và phát huy tốt nhất vai trò của bộ công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn ấy, góp phần xây dựng Ngành BHXH Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh, vì An sinh xã hội đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân./.

Nguyễn Vĩnh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam