Tạm thời trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho người có giấy ủy quyền được UBND phường chứng thực

05/11/2018 15:04:11
Thời gian qua, tại TP.HCM, có một số trường hợp nhận thay lương hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy ủy quyền thay hợp đồng ủy quyền không được phía Bưu điện chấp thuận, khiến người dân phải đi lại nhiều lần. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng, BHXH TP.HCM và Bưu điện TP.HCM đã củng cố cơ chế phối hợp.

Cụ thể, về trường hợp nhận thay lương hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy ủy quyền thay hợp đồng ủy quyền, một số người dân cho biết, nhân viên Bưu điện yêu cầu người dân phải có giấy ủy quyền được chứng thực bởi văn phòng công chứng; sau đó, lại yêu cầu người dân phải có hợp đồng ủy quyền.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, BHXH TP.HCM đã kịp thời có văn bản gửi Sở Tư pháp Thành phố. Trong khi chờ phản hồi chính thức từ Sở Tư pháp Thành phố, BHXH Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố tạm thời vẫn tiếp nhận và chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo mẫu C13-HSB do UBND xã, phường trên địa bàn chứng thực.

Đây là một động thái để tạo điều kiện thuận lợi và đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu, góp phần thực hiện cải cách hành chính để phục vụ người dân ngày một tốt hơn của Ngành BHXH nói chung, BHXH Thành phố nói riêng.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam