Tăng cường công tác khám, giám định y khoa xác nhận bệnh, tật và tỷ lệ % tổn thương cơ thể làm suy giảm khả năng lao động

30/10/2019 10:57:22
Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám, giám định y khoa, không gây phiền hà và tránh trục lợi trong việc khám, giám định y khoa xác nhận bệnh, tật và tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể làm suy giảm khả năng lao động; khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin nhằm hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin, ngày 25/10/2019, Bộ Y tế ra Công văn số 6295/BYT-KCB.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Công văn số 6295/BYT-KCB, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II, III; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật; nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, không lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị để hạn chế số ngày nằm viện của người bệnh. Trường hợp ca bệnh, tật còn nghi ngờ, hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn chuyên môn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và bác sỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn đoán bệnh, tật và kết quả điều trị của mình.

Riêng với thực hiện chẩn đoán một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin cần thực hiện nghiêm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. Thủ trưởng hoặc cấp Phó của Đơn vị ký tên, đóng dấu của Đơn vị vào Bản tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị ngoại trú các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin của Đơn vị mình theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Việc giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31/07/2017; khám giám định bệnh tâm thần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4640/BYT-KCB ngày 10/08/2018.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II, III; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công trên địa bàn, kịp thời phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn để tiếp tay cho những việc làm sai trái của đối tượng, nhằm mục đích trục lợi. Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc khám giám định để trục lợi.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam