Tăng cường công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

08/01/2020 15:13:40
Sáng ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến dự thảo Chương trình phối hợp trong tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh mạng giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (giai đoạn 2020-2025).

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; Thủ trưởng các ban, vụ trực thuộc BHXH Việt Nam; Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng…

Theo dự thảo, Chương trình phối hợp trong tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh mạng giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (giai đoạn 2020-2025) nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Bộ TT&TT trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính ưu việt và những nội dung cải cách của chính sách BHXH nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ TT&TT và BHXH Việt Nam nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổi biến, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT chú trọng về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đây cũng là cơ sở để hai bên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hướng dẫn, hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử, các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị của BHXH Việt Nam.

Cụ thể, đối với việc tuyên truyền chính sách chính sách phát luật về BHXH, BHYT, BHTN: Tổ chức nhắn tin tuyên truyền qua mạng viễn thông hai bên phối hợp sản xuất, đăng tải các video clip, banner ảnh tĩnh, biểu ngữ cổ động để tuyên truyền trên các báo điện tử có lượng view lớn. Sản xuất các clip, phim ngắn, infographic tuyên truyền trên mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam, các nền tảng công nghệ như Facebook, Zalo, Youtube, Lotus... Các hình thức tuyên truyền ứng dụng nền tảng công nghệ khác được hai Bên thống nhất theo từng thời điểm.

Tổ chức hội nghị đối thoại, hội thảo tư vấn giới thiệu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và truyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW; Tuyên truyền trực quan, thông qua khai thác các lợi thế của mạng lưới bưu chính công cộng và phương tiện chuyên ngành bưu chính (bao gồm và không giới hạn các hình thức tuyên truyền trên màn hình Led; treo pano, áp phích, banner, phướn… tại hệ thống bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã,…). Định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí (báo in, báo hình, báo điện tử) và hệ thống thông tin cơ sở; Mở chuyên trang riêng trên báo điện tử gồm chuyên đề, đối thoại, giao lưu trực tuyến, hỏi – đáp trực tuyến về chính sách BHXH;… Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; Xây dựng, đăng tải các videoclip, banner ảnh tĩnh, biểu ngữ cổ động để tuyên truyền trên các báo điện tử có lượng view lớn; Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên báo chí nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống BHXH.

Trong phối hợp thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương. Phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH nhằm bảo đảm tính cập nhật, chính xác cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH, hình thành thông tin xác thực về người dân, doanh nghiệp, hướng đến cho phép người dân quản lý, cập nhật bổ sung và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến đơn giản và thuận lợi hơn; Phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành BHXH với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, thuế, lao động, thương binh và xã hội; Phối hợp khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH phục vụ nhu cầu nghiệp vụ của nội bộ ngành BHXH, nhu cầu nghiệp vụ các cơ quan nhà nước khác cũng như sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp dựa trên số liệu, hướng đến hiện thực hóa Chính phủ số tại Việt Nam; Tuyên truyền về vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH là một trong các cơ sở dữ liệu nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

Đối với bảo đảm an toàn, an ninh mạng hai bên hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam, đặc biệt là các hệ thống thông tin quan trọng và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Phối hợp triển khai hoạt động giám sát gián tiếp, giám sát trực tiếp về an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống bảo đảm an toàn thông tin tập trung của BHXH Việt Nam với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để phối hợp công tác giám sát an toàn thông tin, phát hiện và xử lý mã độc và kịp thời cảnh báo, phối hợp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Định kỳ phối hợp tổ chức diễn tập, phòng, chống, xử lý tấn công mạng và các hoạt động theo dõi, cảnh bảo, điều phối và xử lý sự cố, nguy cơ về an toàn thông tin. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Định kỳ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ cán bộ làm về an toàn thông tin, công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam. Hướng dẫn, cung cấp tài liệu và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của BHXH Việt Nam. Phối hợp triển khai đánh giá mức độ an toàn thông tin của cơ quan và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hàng năm. Phối hợp giám sát xu hướng thông tin trên không gian mạng về các hoạt động liên quan đến BHXH Việt Nam, phát hiện, cảnh báo sớm các tin giả, tin sai sự thật, tin vi phạm pháp luật và kịp thời ngăn chặn, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Việc phối hợp giữa Bộ TT&TT và BHXH Việt Nam bảo đảm phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ thế mạnh của mỗi cơ quan trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm, theo sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Lãnh đạo TT&TT và Lãnh đạo BHXH Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng chương trình phối hợp nhằm là cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổi biến, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT chú trọng về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và nội dung cải cách của chính sách BHXH và theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về BHXH. Đây cũng là cơ sở, nền tảng để công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT và Ngành BHXH được thống nhất và thông suốt.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của của các đại biểu hoàn thiện nội dung chương trình phối hợp để Bộ TT&TT và BHXH Việt Nam sớm thực hiện ký kết một chương trình phối hợp toàn diện, linh hoạt trong lĩnh vực truyền thông, phát triển đối tượng, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh mạng trong thời gian sớm nhất…/.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam