Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW

12/04/2019 08:25:47
Cải tiến quy trình nghiệp vụ; phát triển đối tượng tham gia nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH; tăng mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH, BHYT… là những giải pháp trọng tâm BHXH tỉnh Đắk Nông đề ra nhằm triển khai Nghị quyết 28NQ/TW về cải cách chính sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được thể hiện đậm nét qua ý kiến trao đổi của đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông với phóng viên Tạp chí BHXH.

Xin đồng chí cho biết khái quát kết quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn: Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Đắk Nông đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều chuyển biến đáng kể. Tính hết năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 529.205 người, tăng 36.951 người (7,5 %) so với năm 2017. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 32.668 người (chiếm 8,9% lực lượng lao động trong độ tuổi). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.084 người, tăng 83,5% so với năm 2017 (chiếm 0,37% lực lượng lao động trong độ tuổi). Số người tham gia BHTN là 26.425 người, tăng 4,4% so với năm 2017 (chiếm 6,82% lực lượng lao động trong độ tuổi). Tổng số thu trong năm 2018 tăng 6,39%. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm 20,5% so với năm 2017, chiếm tỷ lệ nợ 2,62% số phải thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018, thấp hơn 0,63% so với tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao. Năm 2018, BHXH tỉnh Đắk Nông đã giải quyết 4.319 lượt người hưởng các chế độ BHXH.

BHXH tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, đồng thời phát động phong trào thi đua “05 tốt” và phong trào thi đua “05 biết”: “biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn”. Tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết đối với 03 TTHC thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT. Xây dựng kế hoạch CCHC trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH một lần. Người dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng và hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ BHXH một lần tại bất kỳ cơ quan BHXH nào trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đồng bộ, qua đó đã đảm bảo được thời gian cấp lại sổ BHXH có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu, người dân không phải đi hai lần để nhận hồ sơ như trước đây. Triển khai ký kết với các nhà mạng viễn thông di động thực hiện nhắn tin tự động đến số di động của người dân về thời hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thời gian đóng BHXH tự nguyện, ngày đến hạn đóng tiền BHXH, BHYT. Thực hiện gộp quy trình báo giảm lao động và quy trình giải quyết chế độ hưu trí thành một quy trình, đã giảm được một bước thực hiện và giảm 0,5 ngày giải quyết.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Ngày 16/8/2018, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Vậy đồng chí cho biết, về lộ trình triển khai Nghị quyết 28 tại Đắk Nông?

Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn: Tại Đắk Nông, với đặc điểm là tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, quy mô các doanh nghiệp trong tỉnh phần lớn là nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, sử dụng ít lao động. Do vậy, số người tham gia BHXH còn thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh, độ bao phủ BHXH tăng chậm (bình quân giai đoạn 2012-2017 khoảng 4,5%/năm). Nhiều lao động làm việc ở khu vực phi chính thức chưa tham gia đã tạo ra những khó khăn, thách thức trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cũng như trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/ TW. Tuy nhiên, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, ngày 5/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhanh chóng, kịp thời ban hành Chương trình hành động số 31Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 10,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 7,3% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức khoảng 85%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ. Đến năm 2025, khoảng 14,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 10,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. Đến năm 2030, đạt khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt trên 95%. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 6/12/2018 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trong đó nêu rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị, UBND tỉnh các huyện, thị xã và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW.  Giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung tăng cường CCHC; nâng cao chất lượng đội ngũ và tác phong phục vụ theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đơn giản hóa quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết các chế độ đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu đặt ra. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 cho các huyện, thị xã... Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, trên cơ sở Chương trình hành động số 107-Ctr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 14/11/2018, BHXH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động số 1203/CtrBHXH thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong đó, nêu rõ mục tiêu phấn đấu thực hiện tốt các các chế độ chính sách BHXH, BHYT; cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; thực hiện thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử khi có sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH xuống 49 giờ; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

Như đồng chí đã trao đổi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW với những mục tiêu đề ra rất cụ thể. Là cơ quan tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh có những giải pháp nào để thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong tình hình mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn: Như đã nêu ở trên với trách nhiệm được giao, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Đắk Nông kịp thời xây dựng Chương trình hành động trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể, xây dựng chiến lược và kế hoạch hàng năm. Trong đó tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH đến mọi người lao động, nhân dân chú trọng các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, nhất là nhóm đối tượng là nông dân, lao động tại khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động, thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức các buổi tư vấn đối thoại trực tiếp với người dân; tăng cường tin, bài, định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống xã hội. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu, giải pháp Nghị quyết 21-NQ/TW; Quyết định 1167/ QĐ-TTg; Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020; Nghị quyết số 102/NQCP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Triển khai thực hiện có hiệu quả các

Chương trình, Kế hoạch của BHXH Việt Nam và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia theo nhóm để BHXH các huyện, thị xã thực hiện; tập trung phát triển đối tượng và giải quyết những khoản nợ BHXH, BHYT còn tồn đọng bằng hình thức từ thấp đến cao. Mở rộng đại lý thu mạnh về chất lượng và số lượng, kịp thời thông tin về những thay đổi chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người tham gia, niêm yết biển hiệu, chỉ dẫn công khai địa chỉ, cách thức thực hiện các thủ tục nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, số điện thoại hỗ trợ và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN. Đổi mới, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; nâng cao hơn nữa thái độ tôn trọng, tận tâm phục vụ, đáp ứng đầy đủ quyền lợi chính đáng của Nhân dân./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam