Tăng cường ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

05/01/2018 10:37:06
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn…

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo công đoàn cơ sở phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Cụ thể là chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/CP và công khai cho người lao động, không được cắt giảm các phụ cấp và tiền lương làm thêm giờ. Công đoàn cơ sở phối hợp trao đổi với chủ doanh nghiệp chăm lo Tết, thưởng Tết cho người lao động; giám sát việc trả lương, trả thưởng tại doanh nghiệp đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định tại Nghị định 141/CP cho người lao động hiểu.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; theo dõi tình hình quan hệ lao động, nắm bắt tình trạng nợ lương năm 2017 để có biện pháp giải quyết kịp thời nếu có tranh chấp xảy ra. Ngoài ra, các công đoàn cấp trên cần theo dõi tình hình tại cơ sở và có báo cáo đánh giá nhanh về việc điều chỉnh lương, thưởng Tết gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 31/01/2018./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam