Tăng cường thanh tra đột xuất về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

15/11/2019 10:10:39
10 tháng đầu năm 2019, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, BHXH Việt Nam đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn 09 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Phú Yên, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Vĩnh Long.

(ảnh minh họa)

Phối hợp với thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai, Phú Thọ, Trà Vinh. Đến nay đoàn thanh tra chuyên ngành do BHXH Việt Nam chủ trì thực hiện đã có kết luận thanh tra tại BHXH 7 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Phú Yên, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum.

Cụ thể, phát hiện 930 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 6.966 triệu đồng; 3.992 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 22.805 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 37.298 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 33.397 triệu đồng (đạt 89,54% số tiền nợ đóng phải thu).

Tại BHXH địa phương, tính đến hết ngày 15/9/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 20.672 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 7.482 đơn vị; kiểm tra tại 8.677 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 4.513 đơn vị. Kết quả, phát hiện 24.865 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 104.795 triệu đồng; 25.387 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 28.190 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 2.310.646 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 1.554.293 triệu đồng. Đã ban hành 694 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 31.101 triệu đồng, trong đó đã thu 9.538 triệu đồng.

Thực hiện Công văn số 341/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc khai tác sử dụng chức năng tự động thanh ta chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST. Kết quả, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 1.047 đơn vị, trong đó BHXH tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng, Kiên Giang, Thanh Hóa ban hành nhiều Quyết định thanh tra đột xuất nhất.

Với quyết tâm giảm mức nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, những tháng cuối ngành BHXH tiếp tục tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị nợ 03 tháng trở lên, trong đó tập trung đối với những đơn vị có số nợ lớn. Tăng cường kỷ luật kỷ cương làm việc và cải tiến phương pháp thanh tra kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ tại các địa phương. Tăng cường sự phối hợp với các Ban nghiệp vụ, các đơn vị liên quan để tổ chức trao đổi, tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là tập huấn kỹ năng cho cán bộ để nâng cao chất lượng các cuộc thanh kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường theo dõi đánh giá công tác thanh tra kiểm tra của BHXH các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kiên quyết chuyển hồ sơ những đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự./.

Thu Hiền

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam