Tăng cường truyền thông, vận động hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

06/07/2018 16:29:18
Trong các ngày từ 3-5/7/2018, tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Triệu Phong, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về chính sách BHXH, BHYT với 240 đại biểu là hội viên nông dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại các buổi truyền thông này, báo cáo viên của BHXH tỉnh đã thông tin đầy đủ những quy định mới về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những quyền lợi cơ bản, liên quan mật thiết đến người dân khi tham gia thụ hưởng hai chính sách này. Bên cạnh đó, đã dành nhiều thời gian để lắng nghe, giải đáp những ý kiến của người dân hỏi về chính sách BHXH, BHYT như: Nhà nước sẽ hỗ trợ bao nhiêu phần trăm mức đóng cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng thấp nhất khi tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu; nếu đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ thời gian tham gia BHXH thì có được đóng một lần cho những năm còn thiếu hay không; điều kiện để được chi trả 100% viện phí khi tham gia BHYT 5 năm liên tục là gì?

 

Giải đáp những vấn đề trên, đồng chí Trần Thị Thu, Phó Trưởng phòng Quản lý thu - BHXH tỉnh Quảng Trị cho biết: Từ ngày 01/01/2018, nhiều quy định mới về chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng và do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, mức thấp nhất mà người nông dân khi tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn để đóng là 22% x 700.000 đồng = 154.000 đồng. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 

Thông tin về quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, đại diện Phòng Giám định BHYT giải đáp: Người tham gia BHYT 05 năm liên tục được chi trả 100% viện phí khi đáp ứng đủ 2 điều kiện sau: Có thời gian tham gia BHYT từ đủ 05 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB; có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Việc tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về tính ưu việt của chính sách BHXH và BHYT; giúp họ tin tưởng hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động đối thoại trực tiếp tại cơ sở, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

                                                                                                            Nguyễn Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam