Tập huấn công tác BHXH cho cán bộ chuyên trách trong lực lượng CAND

05/12/2018 17:02:57
Ngày 04 và 05/12/2018, Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức, chính sách và BHXH trong CAND được tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) với sự tham dự của hơn 600 cán bộ chính sách chuyên trách trong lực lượng CAND tại các đơn vị, địa phương.

Trong nhiều năm nay, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ ban hành kịp thời các chế độ, chính sách An sinh xã hội cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đặc biệt, chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Công tác triển khai, thực hiện chế độ, chính sách mới kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được các báo cáo viên quán triệt một số nội dung về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính tiền lương, chế độ, chính sách đối với sỹ quan công an chịu tác động trực tiếp khi triển khai thực hiện kiện toàn, sắp xếp theo cơ cấu tổ chức mới và đặc biệt là một số điểm mới về chính sách BHXH, BHYT.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, chính sách và BHXH; đồng thời, yêu cầu các cơ quan nói chung, đội ngũ cán bộ chính sách chuyên trách nói riêng trong lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, vận dụng đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, chiến sỹ CAND.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam