Tập huấn công tác thi đua- khen thưởng năm 2018

12/04/2018 21:55:34
Ngày 12/4, tại TP Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua- khen thưởng năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cù Ngọc Oánh Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, hàng ngàn CCVC của Ngành từ trung ương đến địa phương đang cần mẫn ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân, NLĐ và các cơ quan, DN tận tình. Trong quá trình đó, có rất nhiều cách làm hay của tập thể, cá nhân đã được phát hiện, biểu dương như: Công tác xử lý, trả sổ BHXH cho NLĐ; thu hồi nợ BHXH, BHYT; thu hút đối tượng tham gia BHYT, xử lý kịp thời các vướng mắc trong việc cấp thẻ BHYT cho người dân, NLĐ; hoặc những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác CCHC... Tuy nhiên, rất nhiều những nhân tố tốt đẹp này của Ngành lại chưa được lan tỏa kịp thời, kể cả thông qua các hoạt động trong cơ quan, đơn vị cũng như trong phương tiện thông tin truyền thông.

Phổ biến đến các đại biểu nội dung Quy chế Thi đua- Khen thưởng của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/2/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Đồng chí Vũ Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng hướng dẫn, ngoài quy chế hướng dẫn của Ngành, hiện các văn bản liên quan đến công tác thi đua- khen thưởng đã khá đầy đủ gồm: Luật Thi đua- Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 08/2017TT-BNV. Trên thực tế, việc thực hiện công tác thi đua- khen thưởng hằng năm vẫn còn khó khăn. Nguyên nhân là do cán bộ phụ trách công tác thi đua- khen thưởng tại nhiều địa phương chưa nắm rõ các quy định liên quan. Nhiều trường hợp gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt còn mắc quá nhiều lỗi, chưa sát thực tế...

Chính vì vậy, để xử lý vấn đề này, Quy chế Thi đua- Khen thưởng của BHXH Việt Nam với rất nhiều điểm mới quan trọng đã được lãnh đạo Vụ Thi đua- Khen thưởng phổ biến, đặt ra các ví dụ cụ thể để cùng các đại biểu đối thoại, tìm cách tháo gỡ vướng mắc./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam