Tập huấn pháp luật BHXH, BHYT cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam

15/11/2019 16:52:00
Ngày 15/11/2019, tại Nghệ An, BHXH Việt Nam - Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn pháp luật về BHXH và BHYT cho 70 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm Nhân dân là Hội viên Hội Luật gia Việt Nam thuộc Hội Luật gia 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Nhằm “cung cấp thông tin, kiến thức tới các đại biểu để thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; nắm chắc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; nắm vững các nội dung cơ bản trong pháp luật về BHXH, BHYT”, BHXH Việt Nam - Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức 01 số hội nghị tập huấn cho đối tượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm Nhân dân là hội viên Hội Luật gia Việt Nam thuộc 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thí điểm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT theo phương thức trực tiếp tại các xã thuộc TP.Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị ngày 15/11/2019, các đại biểu được giới thiệu 01 số nội dung quan trọng về BHXH, BHYT tại các Luật BHXH, BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW... và Điều 214 - Tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 - Tội gian lận BHYT, Điều 216 - Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Những kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT thu nạp được từ Hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT; qua đó, tích cực vận động nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT, phát hiện, đấu tranh, phê phán, xử lý những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững An sinh xã hội.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam