Tập thể, cá nhân được BHXH Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

10/06/2019 08:36:43
Vụ Thi đua - Khen thưởng, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 46/TĐKT-TĐ gửi Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành về khen thưởng Huân chương.

Thực hiện Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Khoản 4, Điều 29 Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét tăng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam họp, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tăng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, Huân chương Lao động hạng Nhất gồm: Ban Thực hiện Chính sách BHXH, BHXH Việt Nam; Ông Nguyễn Đình KHương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: BHXH tỉnh Quảng Ngãi, BHXH tỉnh Kom Tum; BHXH tỉnh Nam Định; BHXH tỉnh Hậu Giang; BHXH TP Biên Hòa, BHXH tỉnh Đồng Nai; BHXH huyện Cầu Ké, BHXH tỉnh Trà Vinh; Ông Hồ Sỹ Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị.

Huân Chương Lao động hạng Ba gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, BHXH Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Thông tin, BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh Bình Phước; BHXH tỉnh Tây Ninh; Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh; Ông Trương Hữu Cường, Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang; Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ; Ông Võ Năm, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định.

Những ý kiến đóng góp liên quan đến tập thể cá nhân có tên tại danh sách xin gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng); điện thoại: 02436285953; Email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 18/6/2019 để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc trước khi trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam