Tập trung cao độ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao

12/09/2019 14:41:15
Sáng ngày 12/9, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tháng 8 đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Phạm Văn Trường; các Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu 63 địa phương có Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng trực thuộc BHXH các tỉnh, thành phố.

Trên 15 triệu người tham gia BHXH

Báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm của BHXH Việt Nam cho thấy, trong 08 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương; chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,08 triệu người, trong đó BHXH bắt buộc là 14,56 triệu người, BHXH tự nguyện là 437 nghìn người; BHTNLĐ-BNN là 14,25 triệu người; BHTN là 12,88 triệu người; BHYT là 85,14 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 89,7% dân số. 08 tháng đầu năm toàn quốc thu 228.998 tỷ đồng, đạt 63,6% so với kế hoạch giao năm 2019. Tỷ lệ nợ bằng 1,85% so với kế hoạch thu được giao năm 2019.

08 tháng đầu năm, toàn quốc cấp được 14,9 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH, cấp 85,14 triệu thẻ BHYT. Số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao trên toàn quốc là 13.475.392 sổ, đạt 99,395 trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải trả sổ BHXH.

Toàn quốc, thực hiện giải quyết 75.587 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 569.860 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.864.531 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 544.062 người hưởng các chế độ BHTN; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 119.444 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú. Tính đến tháng 8/2019, cơ quan BHXH và Bưu điện phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho 558 nghìn người.

BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ngành, chủ động tập trung của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trong triển khai nhiệm vụ, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn Ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, mặc dù nhiệm vụ của Ngành ngày càng nặng nề, trong khi đó việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ vẫn phải triển khai thực hiện, tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, CCVC, người lao động, ngành BHXH vẫn bám sát các mục tiêu, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, Ban, Ngành đánh giá cáo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam. Đáng chú ý là triển khai tốt Nghị quyết 28-NQ/TW, trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, bằng số đối tượng tham gia trong 10 năm trước khi có Nghị quyết 28; số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cũng duy trì được đà tăng trưởng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị chuyên môn báo cáo cụ thể các số liệu, chỉ ra từng vấn đề cụ thể, các địa phương nêu các khó khăn vướng mắc nhằm cùng nhau thảo luận đưa ra được các giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt trong triển khai nhiệm vụ. Trong đó, thảo luận tập trung giảm nợ đọng, phát triển đối tượng bắt buộc theo dữ liệu của Thuế; rà soát dữ liệu mã số BHXH, thẻ BHYT; KCB BHYT. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố lớn phải đưa ra được các giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong quản lý, điều hành. Tổng Giám đốc nhấn mạnh đến việc đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, CCVC, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc triển khai từng nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. 

Tại Hội nghị, Ban Thu báo cáo số liệu cụ thể về kết quả thu, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, giải pháp hoàn thành công tác này; Ban Thực hiện chính sách thông tin về công tác giám định chi phí KCB BHYT, quyết toán kinh phí KCB; Trung tâm CNTT thông tin về tiến độ rà soát dữ liệu hộ gia đình; giải pháp cử các tổ chuyên môn xuống các tỉnh, thành phố đánh giá tiến độ thực hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Điểm cầu địa phương

BHXH các tỉnh, thành phố nêu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác giám định BHYT, quyết toán chi phí KCB BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; xử lý nợ đọng... đồng thời thảo luận giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Chương trình công tác năm 2019 của toàn Ngành. Thời gian không còn nhiều, trong khi đó nhiệm vụ trước mắt vẫn còn rất nặng nề, vì vậy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, các đơn vị tập trung cao độ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu hộ gia đình chính xác, tiếp tục tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh kết luận Hội nghị

Trong 08 tháng đầu năm, việc phát triển BHXH tự nguyện đã đạt được con số khả quan. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu BHXH tự nguyện ở mức cao nhất, không tự thoả mãn với thành tích đạt được. Con số phát triển BHXh tự nguyện sẽ là minh chứng rõ ràng nhất về hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Xây dựng phương án giao bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, coi đây là hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện đồng bộ mọi giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT. BHXH các tỉnh cần chủ động, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố khi có dấu hiệu vượt dự toán; sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành, góp phần công tác quản lý quỹ KCB BHYT tốt hơn. Kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc trong cơ chế chính sách, đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, để hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao ngoài các giải pháp chuyên môn, kỹ thuật thì các đơn vị, địa phương cần chú trọng đến yếu tố con người. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân CBCCVC, người lao động, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu; gắn chặt kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua, khen thưởng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.../.

Thuỷ Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam