Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao

19/04/2017 08:38:41
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối. Bí thư Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy viên, Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo Đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương kết quả công tác từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, tháng 9/2015 đến nay.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đạt được trong thời gian qua và nhất là sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Khối với tinh thần chủ động và sáng tạo, gắn kết được công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Chính phủ giao một cách toàn diện. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam với vai trò, vị trí quan trọng, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt định hướng mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội là trọng tâm, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội mà BHXH, BHYT là những chính sách trụ cột. Ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông, phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng, chi trả và quản lý tốt, an toàn, hiệu quả nguồn quỹ, chống lạm dụng, trục lợi quỹ... Đặc biệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giúp cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên... Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị chức năng của Đảng ủy khối phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất để Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trân trọng cảm ơn Thường trực Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Minh tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí Bí thư và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, sẽ cùng Đảng ủy và toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao./.

Bích Thủy-Văn Tân

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam