Tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu công tác thu, phát triển BHXH

21/08/2019 21:03:42
Ngày 21/8, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toán quốc về công tác thu BHXH, BHYT. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu dự, chỉ đạo hội nghị từ điểm cầu Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Trong phát triển đối tượng BHXH, đến nay, toàn quốc có 14,55 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 424 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Để có kết quả đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, quyết liệt chỉ đạo BHXH các địa phương từng bước triển khai hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 28–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Đáng chú ý, từ khi Nghị quyết số 28 được ban hành, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm gần đây, chúng ta đã phát triển BHXH tự nguyện tăng vượt bậc, bằng cả số phát triển của 20 năm qua. Điều này minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng, các giải pháp của Ngành thời gian qua rất hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống. Đặc biệt với sự phối hợp chặt chẽ của Ngành Bưu điện đã đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết 28.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, là tiền đề cho việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của Đảng và Nhà nước giao giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị lần này rất quan trọng, tập trung nêu ra những vướng mắc, khó khăn, bàn các giải pháp làm sao đổi mới cơ chế quản lý, hướng dẫn các văn bản mới công tác thu mục tiêu cuối cùng tiếp tục phát triển BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đạt yêu cầu đề ra.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo, toàn Ngành cần quyết liệt thực hiện công tác thu, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh việc phát triển BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 28.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thường xuyên cập nhật tình hình, tháo gớ vướng mắc, tồn tại, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố… phục vụ tích cực cho công tác phát triển diện bao phủ BHXH, BHYT ở cơ sở. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp, khai thác triệt để dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang; tiếp tục phối phối hợp chặt chẽ Bưu điện phát triển BHXH tự nguyện, đặc biết đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp người dân; giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả công tác đối với từng cán bộ trong lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tăng thu, giảm nợ đọng và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong chỉ đạo thực hiện quả nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH, BHYT.

Tại điểm cầu các địa phương

Tại Hội nghị, Ban Thu đã phổ biến đến các đại biểu những văn bản vừa mới được ban hành về thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu; hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trung tâm CNTT hướng dẫn lập danh sách thông qua dữ liệu kết nối thông tin giữa BHXH Việt Nam với Bộ Tư pháp về cập nhật thông tin trẻ em dưới 06 tuổi và báo giảm với người đã mất...; Vụ Pháp chế hướng dẫn báo cáo kết quả điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo về những tồn tại, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT trong 04 tháng cuối năm 2019.  

Hướng dẫn cụ thể về các nội dung trong hai văn bản mới được ban hành, Theo Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam Dương Văn Hào, văn bản thứ nhất về hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Văn bản quy định rõ quy trình phân loại, rà soát đơn vị sử dụng lao động, điều tra đôn đốc thu BHXH, BHYT... từ dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang. Trong đó đáng chú ý, BHXH các địa phương sẽ phối hợp với Bưu điện thực hiện việc này. Khi thực hiện tốt các quy trình khai thác dữ liệu cơ quan Thuế, chúng ta sẽ có bức tranh tổng thể về thực trạng, tồn tại đề xuất lãnh đạo Ngành, với Chính phủ chỉ đạo huy động nguồn lực cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương đề ra có giải pháp cùng Ngành BHXH thực hiện tốt việc phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Văn bản này phân định rõ ràng nhiệm vụ của Ngành BHXH và Ngành Bưu điện để đánh giá cụ thể từng việc cụ thể.

Đối với văn bản thứ hai thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự động qua nhà trường và đại lý thu. Điểm khác cơ bản là có sự tham gia Ngành Bưu điện là đầu mối vừa là đại lý thu, vừa là nơi tiếp nhận toàn bộ danh sách người tham gia, trả thủ lao cho các Đại lý thu BHXH, BHYT. Theo đó, các Đại lý thu, nhà trường trước 16 giờ hằng ngày, nộp hồ sơ và số tiền thu của người tham gia cho điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận thù lao từ điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận biên lai thu tiền và số tiền thu với Bưu điện cấp xã; nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho ngươi tham gia... thay vì như trước đây các Đại lý thu BHXH, BHYT giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Với những chỉ đạo quyết liệt của  BHXH Việt Nam đối với BHXH các tỉnh, thành phố trong 8 tháng năm 2019, đến nay công tác thu, phát triển đối tượng BHXH đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề và khó khăn.

Do vậy, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị,  ngay sau hội nghị, trên cơ sở 02 văn bản mới vừa ban hành, các đơn vị có liên quan trực thuộc BHXH Việt Nam tham mưu Lãnh đạo Ngành để tiến hành tổ chức thực hiện ký kết phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo đúng quy định xong trước ngày 30/8. Trong quá trình triển khai, Ban Thu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, Bưu điện thực hiện rà soát, phát triển đối tượng, thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo đúng quy định; Ban Thu và các đơn vị có liên quan cử cán bộ xuống địa phương hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thực hiện tốt việc phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam nhanh chóng xây dựng quy trình điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tập trung khai thác số người tham gia BHXH bắt buộc, nhất là thông qua rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế… tâp trung nguồn lực tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt tập trung thanh tra các đơn vị chưa tham gia BHXH bắt buộc, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động; tập trung thực hiện thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ lớn, đơn vị có biểu hiện nợ đọng; phối hợp với cơ quan Bưu điện tiếp tục tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự rà soát, đôn đốc, thẩm định tất cả các kết quả đạt được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, đặc biệt tuyên truyền trực tiếp tới từng người dân.../.

Trong dịp này, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, BHXH Việt Nam phát động phòng trào thi đua với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung là BHXH bắt buộc được BHXH Việt Nam giao”. 

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam