Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng đi đôi với tăng cường công tác quản lý

12/07/2017 10:01:24
Trong 02 ngày 11-12/07/2017, tại TP.Đà Nẵng, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; các Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khương; Nguyễn Minh Thảo; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Văn phòng Hội đồng quản lý; Thường trực Đảng uỷ cơ quan; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công An; Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác BHYT các tỉnh, thành phố...
Trong 06 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính đến hết tháng 06/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người; BHTN là 11,28 triệu người; BHXH tự nguyện là 241.000 người; BHYT là 76,44 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số cả nước. Toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BHTN là 140.304 tỷ đồng đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017, tăng 24.408 tỷ đồng (21,06%) so với cùng kỳ năm 2016.
Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đảm bảo đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác chỉ đạo điều hành được đổi mới kịp thời, sát với thực tế; việc ứng dụng CNTT vào quản lý đạt được kết quả tích cực. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng Quỹ BHXH được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị tập trung làm rõ những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ngành: ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; phát triển đối tượng tham gia BHYT; công tác quản lý và cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT...
Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề về công tác BHYT, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2017 của Ngành là tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, Tổng Giám đốc cho rằng, thời gian qua, việc triển khai áp dụng Hệ thống Thông tin giám định BHYT đã có kết quả. Đây là một trong những dấu mốc mang tính hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành. Để tổ chức thực hiện, quản lý hiệu quả Quỹ BHYT trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, BHXH các địa phương nêu cao tinh thần cầu thị, giữ mối liên hệ thường xuyên với các sở, ngành, đoàn thể; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương; cán bộ, khi làm việc với cơ sở KCB phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ ứng xử nhẹ nhàng, mềm dẻo, nhưng kiên quyết. Đặc biệt, cần phân rõ trách nhiệm, vai trò của các bên liên quan trong công tác quản lý đảm bảo an toàn Quỹ BHYT.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương chỉ đạo, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, 06 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm. Trong đó quan tâm đến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2020. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hoá cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHXH, BHTN.
Đồng chí Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Tập trung các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, chống lạm dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Kiểm soát chế độ chi ngắn hạn ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp. Đẩy mạnh rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tỷ lệ 60% theo kế hoạch. Tích cực phối hợp với ngành Bưu điện tập trung bổ sung, hoàn chỉnh, tăng giảm dữ liệu của các đối tượng tham gia BHYT; trên cơ sở đó, nhanh chóng tiến tới phát hành thẻ BHYT điện tử. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.
Đồng chí Nguyễn Đình Khương nêu rõ: “Từ cuối năm 2014 đến nay, khối lượng công việc của Ngành rất lớn và nhiều áp lực, lãnh đạo Ngành ghi nhận cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Dự báo hết năm 2018 – 2019, sau khi hoàn thành phần mềm nghiệp vụ phục vụ quản lý, cấp được mã định danh, thẻ BHYT điện tử, thực hiện xong bàn giao sổ BHXH cho người lao động... thì áp lực mới giảm bớt. Vì vậy, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu. BHXH tỉnh, thành phố quan tâm đến việc phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ theo chuyên đề, đột xuất và tích cực khen thưởng đột xuất nhằm động viên kịp thời cổ vũ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và các kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể hoàn thành xuất sắc các mặt công tác năm 2016. Trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng.

Trao Danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho 03 cá nhân: Bác sỹ Nguyễn Xuân Bằng, Phó Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT); bác sỹ Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên; bác sỹ Trung Thị Thu Hà, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp.

Tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 167 tập thể thuộc BHXH Việt Nam; trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành cho 19 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2014- 2016...


Bích Thuỷ

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam