Tây Ninh nhiều giải pháp đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống

04/12/2019 16:45:34
BHXH tỉnh Tây Ninh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức hơn 36 cuộc đối thoại trực tiếp về truyên thông chính sách BHXH tự nguyện với hơn 1.600 lượt người tham dự, vận động được 600 người tham gia, đây là một trong những kết quả nổi bật của tỉnh Tây Ninh sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Tây Ninh

Theo thống kê của BHXH tỉnh Tây Ninh, đến cuối tháng 10/2019, toàn tỉnh có 3.725 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 82,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Để thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống, Tỉnh ủy; UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành trong đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Trong đó đáng chú ý, ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho BHXH cấp huyện, Đại lý thu Bưu điện năm 2019.

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHXH tỉnh Tây Ninh đã chủ động, tích cực phôi hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc. BHXH các huyện, thành phố cũng chủ động ký kết quy chế phối hợp truyền thông - đối thoại Luật BHXH, BHYT, BHXHTN với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện các huyện, thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp về chế độ chính sách BHXH tự nguyện được 36 cuộc với hơn 1.600 lượt người tham dự. Qua đó vận động được hơn 600 người tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh tổ chức 05 cuộc hội nghị, hội thảo tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 369 người tham dự. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện tổ chức 04 cuộc hội nghị, hội thảo tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với hơn 400 người tham dự. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh, Hội Nông dân các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 27 cuộc hội nghị, hội thảo tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các huyện với hơn 1.500 người tham dự… Ngoài ra, BHXH phối hợp với các quan thông tấn, báo chí đăng 152 tin, bài và cập nhật 121 văn bản trên trang tin điện tử của BHXH tỉnh Tây Ninh, thu hút hơn 150.000 lượt truy cập.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tâm nhấn mạnh, để đạt kết quả trên quan trọng là sự vào cuộc quyết liệt và tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các sở, ngành, các đại lý thu trong việc tăng cường tuyền truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia; các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng với BHXH tỉnh tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH đến với người dân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh đã đề ra 3 giải pháp trọng tâm, đó là: Mở rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của từng hệ thống… triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH huyện để BHXH huyện giao chỉ tiêu đến các đại lý thu; đa dạng các hình thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng tiềm năng.                           

Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Văn Tâm, câu chuyện phát triển đối tượng tham gia BHXH cho đến nay tại Tây Ninh vẫn là một bài toán khó, việc tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức để tham gia BHXH tự nguyện gặp không ít thách thức, vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Mấu chốt vẫn là do tập tục bà con chưa có suy nghĩ lâu dài để tham gia BHXH tự nguyện sau này có lương hưu.  

Thời gian tới, để phát triển BHXH tự nguyện đạt mục tiêu Nghị quyết số 28, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành trong đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể… đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện; tiếp tục lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng; đào tạo đội ngũ đại lý có khả năng nắm vững về chế độ BHXH tự nguyện; mở rộng mạng lưới đại lý để người dân dễ dàng tiếp cận và được tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam