Tây Ninh: Tiếp tục đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 vào đời sống

16/05/2019 08:20:13
Vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, UBND tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 của Chính phủ về Cải cách chính sách BHXH.

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, tính đến cuối năm 2018, Tây Ninh có hơn 30% dân số tham gia BHXH; cấp trên 170.000 thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 99% tổng số thẻ BHYT phải cấp; trong đó, có 4/5 nhóm đối tượng đạt tỷ lệ 100%, bao gồm các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng. Về BHTN, bình quân mỗi năm có khoảng 12.400 người được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm có xu hướng tăng theo từng năm; 1.130 người được hỗ trợ học nghề. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động của tỉnh mỗi năm kiểm tra từ 40-50 doanh nghiệp; các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra từ 120-150 doanh nghiệp về kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lao động nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH; mức đóng BHXH theo từng đối tượng lao động…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có 01 số hạn chế trong công tác BHXH, BHYT cần khắc phục, điển hình như tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Tây Ninh thời gian qua có tăng, song chưa đạt chỉ tiêu do Tỉnh ủy đề ra và thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Do vậy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, BHXH tỉnh và các cấp, ngành có liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực công tác như thu, giải quyết chế độ chính sách, tuyên truyền... và đôn đốc hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, cũng như phối hợp thanh, kiểm tra, nhằm phát hiện doanh nghiệp trốn tránh, chây ỳ nghĩa vụ, trách nhiệm đóng BHYT, BHXH cho người lao động, công khai danh tính trên các phương tiện truyền thông, khắc phục hậu quả kịp thời.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam