Thái Lan: Doanh nghiệp sử dụng từ 01 lao động trở lên cũng phải tham gia BHTN

13/03/2019 16:27:44
Để đủ điều kiện hưởng BHTN ở Thái Lan, người lao động phải đóng BHTN ít nhất 06 tháng, trong vòng 15 tháng trước khi bị thất nghiệp; đồng thời, lý do bị thất nghiệp không phải do không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi phạm tội chống lại người sử dụng lao động, cố ý gây thiệt hại cho người sử dụng lao động, tự ý bỏ làm 07 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng...

(Ảnh minh họa)

Đối tượng tham gia BHTN ở Thái Lan chính là đối tượng tham gia BHXH. Tất cả các doanh nghiệp có sử dụng từ 01 lao động trở lên đều phải tham gia BHTN cho người lao động. Thái Lan bắt đầu áp dụng BHTN từ ngày 01/01/2004; đến nay, người sử dụng lao động, người lao động hằng tháng cùng đóng 01 mức như nhau, là 0,5% mức tiền lương vào Quỹ BHTN; Nhà nước đóng 0,25% quỹ tiền lương.

Trong thời gian hưởng BHTN, người lao động phải đăng ký tình trạng thất nghiệp với Cơ quan Dịch vụ việc làm của Nhà nước; sẵn sàng tiếp nhận khi được giới thiệu một việc làm phù hợp; tham gia các khóa đào tạo nghề nghiệp được Cơ quan Dịch vụ việc làm của Nhà nước giới thiệu và phải trình diện với cơ quan này ít nhất 01 lần/tháng. Về mức hưởng BHTN, người lao động đóng BHTN bị không may mất việc làm được hưởng 50% tiền lương làm căn cứ đóng BHTN và thời gian hưởng không quá 180 ngày trong vòng 01 năm; người lao động có đóng BHTN mà tự ý bỏ việc được hưởng 30% tiền lương làm căn cứ đóng BHTN và hưởng không quá 90 ngày trong 01 năm, tổng số ngày hưởng BHTN vì thất nghiệp tự nguyện không quá 180 ngày.

Riêng về lao động nước ngoài, bắt đầu từ Quý II/2017, Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện Thỏa thuận Tuyển dụng lao động với Thái Lan, với các ngành, nghề thí điểm là đánh bắt cá và xây dựng. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng tiếp nhận lao động nước ngoài trong các lĩnh vực như nhân viên phục vụ, giúp việc gia đình, bán hàng, đầu bếp, bảo dưỡng xe cộ, may mặc, xây dựng... với mức lương trung bình khoảng 300 bath/ngày (tương đương 08 đến 10 triệu đồng/tháng). Với những lao động có trình độ, lương có thể cao gấp đôi hoặc gấp rưỡi thu nhập này, tức là từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, lao động nước ngoài còn được người sử dụng lao động cung cấp chỗ ở miễn phí, đảm bảo các chế độ bảo hiểm, trong đó có BHYT, chăm sóc y tế theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam