Tham gia BHXH bắt buộc Bộ Quốc phòng 40 năm 01 tháng, hưởng mức quyền lợi nào?

06/09/2018 09:46:36
Bạn đọc từ email hoangtuag1978@yahoo.com hỏi: Bác tôi là Phạm Hòa A, tham gia BHXH bắt buộc Bộ Quốc phòng từ tháng 05/1977 đến 05/2017, tổng thời gian 40 năm 01 tháng; nghỉ hưu vào tháng 06/2017; cấp bậc trung tá, không tham gia chiến trường Cambodia và không có huân, huy chương kháng chiến. Khi bác tôi về địa phương nhận lương hưu, lại được cấp thẻ BHYT in ra là mức quyền lợi 3. Vậy, trường hợp của bác tôi có được hưởng mức quyền lợi 2 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp bác của bạn thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, đồng thời cũng thuộc đối tượng cựu chiến binh. Vì vậy, bác của bạn được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HT2.

Đề nghị bác của bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi thẻ theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam