Tham gia BHXH trường hợp thời gian làm việc gián đoạn vì đi du học

05/01/2019 13:49:00
Một bạn đọc tại TP.Đà Nẵng hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty và tham gia BHXH, nay tôi muốn đi du học nước ngoài khoảng 01 năm. Vì tôi chưa làm việc tại công ty đủ 12 tháng và lại sắp đi du học nên không rõ có nên yêu cầu công ty giao sổ BHXH lại cho tôi hay không. Việc công ty giữ sổ BHXH của nhân viên đã nghỉ việc là đúng hay sai? Trường hợp để công ty bảo lưu sổ BHXH thì tôi sẽ có những lợi ích gì?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp của bạn, nếu chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ báo giảm lao động gửi cơ quan BHXH thực hiện xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN để bạn làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN hoặc tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới.

Trường hợp bạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại đơn vị sử dụng lao động để đi học thì đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để báo giảm quá trình đóng BHXH, BHTN trên cơ sở dữ liệu.

Khi bạn học xong và tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục báo tăng lao động, cơ quan BHXH tiếp tục ghi thời gian tham gia BHXH, BHTN trên sổ BHXH cho bạn để bạn làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN sau này.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam