Tham gia BHYT trong thời gian chờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

28/08/2017 10:47:25

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, tỉnh Đồng Nai hỏi: tôi là nhân viên công ty May Đồng Nai, hiện đang chờ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi tham gia BHYT như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, trường hợp bà Thủy đang trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm nếu chưa tham gia BHYT theo nhóm khác thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT, nhưng không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh BHYT tại thời điểm đó.

Trong thời gian này, để được hưởng quyền lợi KCB BHYT bà có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam