Tham gia BHYT với đối tượng người dân tộc

09/10/2018 11:50:36
Một bạn đọc hỏi: Tôi là người dân tộc Mông, cư trú ở xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đang tạm trú tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Vậy gia đình tôi có được cấp thẻ BHYT không? Nếu được thì tỉnh Lào Cai cấp hay tỉnh Tuyên Quang cấp?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41 /2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT:

UBND xă, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho đối tượng quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điêu 1 Thông tư này theo hộ gia đình (bao gồm cả thường trú và tạm trú), gửi cơ quan BHXH.

Căn cứ danh sách do UBND xã chuyển đến, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam