Tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61% có được chuyển mã thẻ BHYT 01 không?

05/03/2019 16:51:42
Một bạn đọc hỏi: Tôi muốn biết đối tượng nào được cấp thẻ BHYT mã 01? Tôi tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61% thì có được chuyển thẻ BHYT mã 01 hay không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Luật BHYT năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT; trong đó, Khoản 2, Điều 2 quy định mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT.

Những đối tượng được hưởng mã BHYT số 01 như sau:

- “Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (mã thẻ BHYT ký hiệu là CC).

- Trẻ em dưới 06 tuổi (mã thẻ BHYT ký hiệu là TE).

Như vậy, trường hợp của ông không đủ các điều kiện để cấp thẻ BHYT có mã hưởng BHYT số 01.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam