Tham gia thêm thành viên theo BHYT hộ gia đình

04/09/2018 14:38:18
Một bạn đọc ở Duy Tiên (Hà Nam) hỏi: Gia đình tôi có 05 người. Mẹ tôi có BHYT hưu trí; tôi tham gia BHYT diện bắt buộc; 01 con trai học tiểu học có thẻ BHYT học sinh, 01 con trai dưới 06 tuổi được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Bây giờ tôi muốn mua BHYT cho chồng tôi thì kinh phí tham gia BHYT tính như thế nào? Cụ thể là bao nhiêu 01 năm?

Trả lời:

Trường hợp gia đình bạn (bà có BHYT hưu trí, bạn tham gia BHYT diện bắt buộc, 01 con trai học tiểu học có thẻ BHYT học sinh, 01 con trai dưới 06 tuổi được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí), chồng bạn thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Khi tham gia BHYT, thành viên tham gia có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác thông tin nhân thân vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK01), nộp và đóng tiền cho cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn đang đăng ký tạm trú.

Về mức đóng BHYT, giả sử tại thời điểm đóng vào tháng 05/2018, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng, số tiền đóng BHYT là:

4,5%*1.300.000đ*12 tháng = 702.000 đồng/năm.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam