Thân nhân liệt sỹ tham gia BHYT như thế nào?

15/08/2017 17:56:10


Ông Hoàng Văn Chiến, Hà Nội hỏi: Tôi là viên chức nhà nước, bố tôi là liệt sỹ. Tôi được biết theo quy định mới, thân nhân liệt sỹ được Nhà nước mua thẻ BHYT. Tuy nhiên, cơ quan tôi vẫn trích tiền lương của tôi để đóng BHYT. Điều này có đúng không?

Trả lời:


Theo quy định của pháp luật BHYT hiện hành, (cụ thể tại Điều 12 và Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT), trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

Theo đó, đối tượng người lao động xếp thứ tự thứ 1, thân nhân liệt sỹ xếp thứ tự thứ 15 nên cơ quan của ông trích tiền lương để đóng BHYT là đúng quy định của pháp luật về BHYT./.

                                                                         BS. Vũ Xuân Bằng
                                                           Phó trưởng Ban Thực hiện CS BHYT
BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam