Thanh Hóa: Rà soát lại đối tượng hỗ trợ BHYT năm 2019

18/06/2019 10:12:27
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 để có những hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đời sống an sinh cho người dân trên địa bàn.

(Ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) từ đó làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo Luật BHYT.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Kết thúc rà soát các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố phải xác định được chính xác danh sách: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ tái nghèo, tái cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh; hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số; phân tích hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; phân tích nguyên nhân nghèo, cận nghèo và các chiều thiếu hụt từng hộ. Xác định chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, bản, tổ dân phố, của xã, huyện và toàn tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối tượng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2019 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn tỉnh. Phạm vi rà soát là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo.

Trong năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cấp 190.253 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo; 114.219 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; 194.504 người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn và 400.302 người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Đã có 4.191 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi làm nhà ở theo Chương trình 167 giai đoạn 2; 1.574 hộ được hỗ trợ làm nhà ở phòng tránh bão lụt. Ngoài ra, Quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ làm mới 1.205 nhà, sửa chữa 120 nhà ở Đại đoàn kết với tổng kinh phí 68.192 triệu đồng… Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã hỗ trợ, nâng cấp công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ xây mới và nâng cấp công trình cấp nước hộ gia đình cho 14.654 hộ nghèo./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam