Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ thu, kỹ năng khai thác, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho Đại lý thu

07/07/2020 14:12:49
Vừa qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Đánh giá hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT 06 tháng đầu năm và tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho các nhân viên Đại lý thu.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 162 đại biểu là Đại lý thu là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Bưu điện và Đại lý thu xã, phường thuộc TP.Thanh Hóa; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh hiện có 986 Đại lý thu BHXH, BHYT với 1.635 điểm thu và 2.018 nhân viên; trong đó, Đại lý thu của UBND xã, phường, thị trấn là 681 người, Đại lý thu của Bưu điện 702 người, Đại lý thu của Hội Nông dân 68 người, Đại lý thu của Hội Phụ nữ 541 người và Đại lý thu của các tổ chức khác 26 người.

Mạng lưới Đại lý thu trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần tích cực cùng với Ngành BHXH trong tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến từng hộ dân. Tính đến đến hết ngày 31/05/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 35.200 người, tăng 5.100 người, đạt 60% chỉ tiêu giao; toàn tỉnh có trên 3,1 triệu người tham gia BHYT, đạt 97,08% chỉ tiêu giao, tỷ lệ bao phủ BHYT 87,6 % dân số.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thế Sợi nhấn mạnh: Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho nhân viên Đại lý thu xuất phát từ yêu cầu mở rộng mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT; qua đó, trang bị kiến thức cơ bản cho học viên về chính sách BHXH, BHYT như quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia, trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; củng cố kiến thức, chất lượng hoạt động của nhân viên Đại lý trong việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát huy hiệu quả trong hoạt động của mạng lưới Đại lý thu, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Sau Hội nghị tập huấn lần này, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, phổ biến trang bị kiến thức mới về chính sách BHXH, BHYT cho nhân viên Đại lý thu, cũng như trang bị các phương tiện phục vụ  tuyên truyền như tờ rơi, tờ gấp, bảng, biểu minh họa mức đóng, phương thức đóng,…Cùng với đó, BHXH huyện tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động đạt hiệu quả cao.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam