Thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam 2017-2020

10/07/2017 10:31:50
Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1118/QĐ-BHXH ngày 05/7/2017 về việc thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo đó, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đồng chí sau:

 1. Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.
 2. Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH - Phó Chủ tịch Hội đồng.
 3. Tiến sỹ Nguyễn Thị Anh Thơ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học BHXH - Ủy viên thường trực.
 4. Tiến Sỹ Nguyễn Quang Hưng, Vũ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên.
 5. Tiến sỹ Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH - Ủy viên.
 6. Thạc sỹ Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra - Ủy viên.
 7. Thạc sỹ Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.
 8. Thạc sỹ Điều Bá Được, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH - Ủy viên.
 9. Thạc sỹ Nguyễn Trí Đại, Trưởng Ban Thu - Ủy viên.
 10. Thạc sỹ Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT - Ủy viên.
 11. Thạc sỹ Lê Thị Quế, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viên Khoa học BHXH - Ủy viên Thư ký.

Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam có chức năng tư vấn, giúp Tổng Giám đốc về các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của Ngành, tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Tổng Giám đốc quy định./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam