Thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam

10/07/2017 10:59:17
Ngày 05/07/2017, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1119/QĐ-BHXH về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam gồm các đồng chí sau:

 1. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương làm Chủ tịch Hội đồng.
 2. Viện trưởng Viện Khoa học BHXH - Phó Chủ tịch Hội đồng.
 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng - Ủy viên.
 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.
 5. Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán - Ủy viên.
 6. Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra - Ủy viên.
 7. Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH - Ủy viên.
 8. Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT - Ủy viên.
 9. Trưởng Ban Thu - Ủy viên.
 10. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên.
 11. Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học BHXH - Ủy viên thư ký.

Hội đồng xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc xét công nhận sáng kiến cấp toàn quốc theo quy định của nhà nước và của BHXH Việt Nam về xét công nhận sáng kiến.

Quyết định này thay thế Quyết định số 164/QĐ-BHXH ngày 03/02/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến của BHXH Việt Nam./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam