Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh sau khi hiến tạng trong trường hợp chưa có thẻ BHYT

26/12/2018 17:06:12
Một bạn đọc ở Vĩnh Long hỏi: Tôi là lao động tự do, chưa có thẻ BHYT song thời gian vừa rồi, sau khi hiến gan cho vợ, tôi phải điều trị ngay sau khi hiến. Như vậy, tôi có được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không? Nếu có thì thủ tục cấp thẻ BHYT trường hợp này như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp của bạn, chưa có thẻ BHYT nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến gan cho vợ, vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT. Thủ trưởng cơ sở y tế - nơi lấy bộ phận cơ thể của bạn và bạn hoặc thân nhân của bạn ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán BHYT.

Về thủ tục cấp thẻ BHYT:

Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể của bạn có trách nhiệm tổng hợp danh sách và chi phí khám, chữa bệnh chuyển cho cơ quan BHXH có ký hợp đồng với cơ sở y tế đó để làm thủ tục cấp thẻ BHYT; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của bạn. Trên giấy ra viện sẽ ghi rõ là trường hợp "đã hiến bộ phận cơ thể".

Cơ quan BHXH căn cứ giấy ra viện để cấp thẻ BHYT cho bạn; thông báo cho UBND cấp xã nơi bạn cư trú để lập danh sách cấp thẻ BHYT cho những lần tiếp theo (căn cứ Khoản 2 Điều 5, Khoản 4 Điều 8, Khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam