Thanh tra Chính phủ: Tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị, VTYT và đấu thầu thuốc

15/10/2019 13:11:48
Ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Ngày 02/08/2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTCP về việc Thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Tiếp đó, ngày 17/09/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 656/QĐ-TTCP về thanh tra việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, đồng thời, kiểm tra, xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ, địa phương.

Đây là cuộc thanh tra có nội dung rộng, phức tạp, có nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn sâu của ngành Y tế, nội dung thanh tra là những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi nên nội dung thanh tra phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khách quan - do đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu thanh tra các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời kỳ thanh tra theo Đề cương hướng dẫn; Chánh Thanh tra các Bộ, tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của các Đoàn Thanh tra, chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về kết quả thanh tra, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo; phối hợp với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ đề xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, vướng mắc, phát sinh.

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ chủ động nắm thông tin, tình hình triển khai hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng được phê duyệt. Khi thanh tra các Bộ, thành, thành phố triển khai thanh tra, Tổ Công tác trực tiếp kiểm tra tại thanh tra một số Bộ, tỉnh, thành phố nhằm đánh giá việc tuân thủ theo Đề cương hướng dẫn và chỉ đạo Chánh Thanh tra, Đoàn Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan, nội dung có dấu hiệu vi phạm tại một số cơ sở y tế, tổ chức cá nhân có liên quan. Nếu có căn cứ xác định các nội dung vi phạm chưa được thanh tra làm rõ hoặc có dấu hiệu vi phạm, bao che… Tổ công tác đề xuất, kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thanh tra bổ sung hoặc trực tiếp kiểm tra, xác minh.

Minh Nguyệt

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam