Thành viên hộ gia đình cùng tham gia BHYT trong năm tài chính được miễn giảm mức đóng

17/07/2020 08:56:15
Bạn đọc Nhật Linh từ địa chỉ email nhatlinh...@gmail.com hỏi: Em tôi sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, nhà tôi muốn tham gia BHYT nhưng người ta yêu cầu phải mua cả gia đình. Tôi thấy thủ tục rườm rà quá. Có cách nào để gia đình tôi tham gia BHYT được nhanh chóng, tiện lợi hơn không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT:

Trường hợp các thành viên trong hộ gia đình (theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) cùng tham gia BHYT trong năm tài chính thì được miễn giảm mức đóng kể từ người thứ 2 trở đi.

Trường hợp các thành viên trong hộ gia đình không cùng tham gia trong năm tài chính thì Bạn vẫn được mua BHYT nhưng không được miễn giảm mức đóng BHYT.

Khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm thì được miễn giảm mức đóng, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 02 đóng bằng 70% người thứ nhất; người thứ 03 đóng bằng 60% người thứ nhất; người thứ 04 đóng bằng 50% người thứ nhất; từ người thứ 05 trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất.

Hiện nay, cơ quan BHXH đã cải cách nhiều thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Đề nghị bạn mang sổ hộ khẩu/sổ tạm trú đến Đại lý thu tại UBND xã/phương nơi cư trú hoặc Bưu điện gần nhà để được hướng dẫn thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam