Thay đổi mẫu bệnh án y học cổ truyền: Đáp ứng ứng dụng CNTT trong thanh toán BHYT

24/06/2019 09:19:26
Nhằm tránh lãng phí số lượng mẫu bệnh án đã in, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong khám, chữa bệnh và ứng dụng CNTT trong thanh toán BHYT, vừa qua, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) ra Công văn số 370/YDCT-QLY hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-BYT của Bộ Y tế về mẫu bệnh án y học cổ truyền.

(Ảnh minh họa)

Ngày 22/05/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền sử dụng trong các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền (thay thế Quyết định số 4606/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu bệnh án y học cổ truyền), thời điểm ban hành mẫu bệnh án y học cổ truyền vào giữa năm 2019, các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền đã in số lượng mẫu bệnh án theo Quyết định số 4606/QĐ-BYT, để tránh lãng phí số lượng mẫu bệnh án đã in, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong khám, chữa bệnh và ứng dụng CNTT trong thanh toán BHYT, tại Công văn số 370/YDCT-QLY gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền, Khoa Y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ, ngành, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền sử dụng mẫu bệnh án theo 02 Quyết định trên.

Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền đã in mẫu bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 4606/QĐ-BYT thì sử dụng mẫu bệnh án cho người bệnh đến khám, chữa bệnh tại đơn vị chậm nhất đến 24 giờ ngày 31/12/2019; các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền đã sử dụng hết mẫu bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 4606/QĐ-BYT thì triển khai thực hiện mẫu bệnh án theo Quyết định số 1941/QĐ-BYT từ ngày 01/07/2019. Lưu ý, các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền có trách nhiệm thông báo với cơ quan BHXH trên địa bàn về nội dung của Công văn số 370/YDCT-QLY. Ngoài ra, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Y, dược cổ truyền để thống nhất giải quyết.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam