Thay đổi thông tin sổ BHXH

09/07/2018 10:35:28
Bạn đọc từ email lam-hn@sae-a.com hỏi: Tôi là Nguyễn Thị Lâm. Sáng ngày 17/03/2018, tôi gọi điện cho anh Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang, trình bày về việc thay đổi thông tin sổ BHXH, cụ thể là thay đổi năm sinh của trường hợp Lý Thị Giang, số sổ BHXH 0812.002.401. Thông tin năm sinh trên sổ: 04/06/1987 Thông tin cần thay đổi: 04/06/1988 Tôi xin trình bày lại sự việc như sau: Khoảng thời gian trước Tết Âm lịch 2018 (tháng 12/2017), chị Lý Thị Giang mang hồ sơ đến nộp ở bộ phận “một cửa” gồm: Mẫu TK1-TS; bản chứng thực giấy khai sinh (sinh ngày 04/06/1988); bản chứng thực CMND (sinh ngày 04/06/1988) đề nghị điều chỉnh năm sinh theo căn cứ điều chỉnh cung cấp là giấy khai sinh và CMND. - Một thời gian sau đó (không nhớ chính xác bao nhiêu ngày), đại diện bộ phận “một cửa” là chị Phúc gọi điện cho chị Lý Thị Giang yêu cầu đến lấy lại hồ sơ vì hồ sơ bị từ chối giải quyết (có nói rõ lý do từ chối). - Sau đó, tôi có gọi điện cho cán bộ quản lý là chị Hạnh để được giải thích cụ thể thêm một lần nữa, chị Hạnh trả lời hồ sơ vô lý vì điều chỉnh lại căn cứ vào hồ sơ cũ hơn so với hồ sơ đã dùng để cấp sổ. Cụ thể, hồ sơ đã dùng để cấp sổ là CMND sinh ngày 04/06/1987 cấp năm 2006, trong khi hồ sơ hiện tại dùng làm căn cứ điều chỉnh là CMND sinh ngày 04/06/1988 cấp năm 2005. Tôi hỏi trường hợp này thì phải giải quyết thế nào, chị Hạnh trả lời phải khắc phục điểm vô lý đó, vì vậy, tôi có nói cụ thể là tôi sẽ làm lại CMND mới nhất để làm căn cứ điều chỉnh cho hợp lý. - Ngày 12/03/2018, chị Lý Thị Giang - sau khi đã cấp lại CMND mới nhất sinh ngày 04/06/1988, đến nộp hồ sơ xin điều chỉnh thông tin sổ BHXH ở bộ phận “một cửa”, cán bộ tiếp nhận là chị Phúc từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do BHXH tỉnh Tuyên Quang không làm sai nên không nhận điều chính và người lao động làm sai ở đâu thì về đó điều chỉnh. Vậy, tôi xin phép hỏi BHXH Việt Nam như sau: - Bộ phận “một cửa” của BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời từ chối nhận hồ sơ ngày 12/03/2018 như vậy có đúng không? Căn cứ theo Điều 27 và Điều 32 của Quyết định 595, tôi được biết là người lao động có thể làm việc trực tiếp với cơ quan BHXH để điều chỉnh thông tin sổ BHXH. - Trường hợp Lý Thị Giang như trên có thể điều chỉnh năm sinh trên sổ BHXH được không? Cần phải làm thêm những thủ tục gì để điều chỉnh được?

Trả lời:

1. Tại Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 33 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định Quy trình cấp lại sổ BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc như sau: “Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc; người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH”. Trường hợp của bạn đề nghị cấp lại, điều chỉnh năm sinh đã ghi trên sổ BHXH có thể nộp cho bất kỳ cơ quan BHXH nào; như vậy, việc bạn nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh năm sinh tại BHXH tỉnh Tuyên Quang là đúng quy định hiện hành.

2. Thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi năm sinh đối với người tham gia được quy định tại Tiết a, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam gồm: “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và Chứng minh thư/Thẻ căn cước/Hộ chiếu. Trường hợp là Đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền”.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam