Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

24/04/2017 11:53:18
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay đồng chí Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay đồng chí Lều Vũ Điều được phân công lại công tác khác./.

                                                                                                                                 TD

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam