Thêm 01 số đối tượng nhà giáo đã nghỉ hưu được đề xuất hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

19/08/2019 11:00:23
Thời gian qua, thực tế có nhiều đối tượng nhà giáo không được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg do việc tổ chức loại hình trường hoặc cơ chế sử dụng đội ngũ nhà giáo, việc này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tuy nhiên, thẩm quyền giải quyết lại vượt khỏi phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, căn cứ thực tiễn và ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

(Ảnh minh họa)

Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Đây được đánh giá là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và cũng là sự khích lệ, động viên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội. Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg - theo số liệu của Hội Cựu giáo chức Việt Nam và ý kiến các Bộ, ngành, qua đánh giá thực tiễn và đối chiếu với các quy định hiện hành cho thấy: Vẫn còn một số đối tượng nhà giáo do việc tổ chức loại hình trường hoặc cơ chế sử dụng đội ngũ nhà giáo không được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, dẫn đến thiệt thòi về quyền lợi nhưng thẩm quyền giải quyết vấn đề này lại vượt khỏi phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, việc ban hành Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg là rất cần thiết.

Theo Dự thảo Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg), đối tượng nhà giáo được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên bao gồm:

- Các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg: Nhà giáo nghỉ hưu (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giáo viên, giảng viên; nhà giáo được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục) khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

- Bổ sung một số đối tượng không thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, bao gồm:

Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

Nhà giáo nghỉ hưu khi làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong hoặc các đơn vị vũ trang khác mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong hoặc lực lượng vũ trang; nhà giáo có thời gian là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Dự thảo giữ nguyên mức trợ cấp như quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg là mức trợ cấp 01 lần bằng tiền, được tính theo công thức:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Ngoài ra, trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Dự thảo Nghị định, song chưa được giải quyết mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở đi, 01 trong những thân nhân theo thứ tự sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ; hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp (căn cứ tính trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo là mức lương hưu của nhà giáo đang hưởng tại tháng trước khi từ trần).

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam