Thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế: Vẫn phải bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ BHYT

22/05/2019 11:39:25
Đây là 01 trong những nội dung của Nghị quyết về Thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K) mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thông qua.

(Ảnh minh họa)

Việc thông qua Nghị quyết về Thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K) được Chính phủ kỳ vọng sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín của các bệnh viện; duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao phục vụ không chỉ cho người Việt Nam mà cả người nước ngoài. Bên cạnh đó, vẫn bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của bệnh viện, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ BHYT, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý, không để xảy ra tình trạng thu hút bệnh nhân quá mức và lạm thu. Và giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT sẽ áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT do Bộ Y tế ban hành.

Khi bắt đầu thực hiện thí điểm, giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng Quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc bệnh viện hoặc Tổng Giám đốc bệnh viện (theo Đề án của mỗi bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với thời gian tối đa là 02 năm. Hội đồng Quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý trình Bộ trưởng Bộ Y tế; phương án kiện toàn Hội đồng Quản lý khi kết thúc giai đoạn thí điểm. Hội đồng Quản lý có từ 07 đến 11 người, trong đó có 01 đại diện của Bộ Y tế. Các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn về tuổi của Chủ tịch Hội đồng Quản lý thực hiện theo quy định hiện hành; trường hợp đặc biệt, trong thời gian kiện toàn, nếu Chủ tịch Hội đồng Quản lý quá tuổi so với quy định, Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong trường hợp thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ sở thành viên, Hội đồng Quản lý có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và quyết định, chịu trách nhiệm về việc thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ sở thành viên. Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, về tiền lương, giá dịch vụ y tế, đơn vị được xác định quỹ tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập và được quyền quyết định chi trả tiền lương, thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động; khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị.

Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam