Thi đua phải gắn liền với hơi thở cuộc sống, gắn với thực thi nhiệm vụ

07/08/2019 16:56:12
Ngày 7/8, Khối thi đua số I, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành BHXH dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam; đồng chí Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số I.

Khối Thi đua số I, BHXH Việt Nam gồm các đơn vị: Ban Thu; Sổ - Thẻ; Thực hiện Chính sách BHXH; Thực hiện chính sách BHYT; Dược và Vật tư y tế; Vụ Tài chính - Kế toán; Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra - Kiểm tra (Khối trưởng); Tổ chức cán bộ; Thi đua - Khen thưởng; Hợp tác quốc tế; Quản lý đầu tư Quỹ; Pháp chế; Văn phòng; Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Văn phòng Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, cho thấy, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, 06 tháng đầu năm 2019, Ngành BHXH đã tập trung triển khai tốt việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT và đạt được nhiều khế quả tiêu biểu trong các mặt, lĩnh vực công tác của Ngành, trong đó phải kể đến sự đóng góp đáng kể của các đơn vị trong khối thi đua số I. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và số thu đều tăng, tỷ lệ nợ BHXH đã giảm so với cùng kỳ; BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc phục vụ giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018; báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH và quản lý quỹ BHXH năm 2018; giải quyết vướng mắc trong việc tham gia BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài; từng bước hoàn thiện Đề án về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường; ban hành các văn bản xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Tài chính về giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT…

Cụ thể, trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ban Thu đạt được những kết quả tích cực. Đến hết 30/6/2018, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 84,975 triệu người, đạt 99,2% so với kế hoạch giao. Có 84,6 triệu người tham gia BHYT, đạt 99,3% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 170.945 tỷ đồng, đạt 47,5% so với kế hoạch giao.

Ban Sổ - Thẻ đã thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tính đến 30/6/2019, toàn Ngành BHXH đã thực hiện cấp 15,03 triệu sổ BHXH, đạt 99,4% tổng số người tham gia BHXH; đã cấp 84,6 triệu thẻ BHYT. Số sổ BHXH đã được rà soát là 13,3 triệu sổ BHXH, đạt 99,11% tổng số sổ của lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Ban Thực hiện chính sách BHXH đã tham mưu với lãnh đạo Ngành tham gia với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 23 văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHTN. Tập trung giải quyết kịp thời, đảm bảo thời hạn, đúng quy định gần 550 công văn, đơn thư của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành. Ước 6 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 57.939 người; giải quyết cho 434.378 người hưởng các chế độ BHXH một lần và giải quyết cho 5.182.231 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Ban Thực hiện chính sách BHYT đã tích cực, chủ động tham mưu với Lãnh đạo Ngành chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp như hướng dẫn tổ chức ký hợp đồng và quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT để đảm bảo công tác KCB cho người tham gia được tốt hơn; thường xuyên báo cáo với UBND tỉnh về tình hình sử dụng quỹ BHYT và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi phí KCB, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT...

Ban Dược và VTYT tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung hoàn thiện các Thông tư về: đấu thầu thuốc; danh mục thuốc đàm phán giá; danh mục thuốc y học cổ truyền; hướng dẫn đấu thầu VTYT… Thực hiện mua thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm đợt 1; Thanh toán chi phí sử dụng VTYT năm 2018 là 8.535 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2019 chi khoảng 4.549 tỷ đồng, chiếm 8,24% tổng chi phí KCB BHYT.

Vụ Tài chính - Kế toán đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng tiến độ được giao, như Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2019; xây dựng Kế hoạch thẩm định trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt. Thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng các chế độ BHXH, BHTN hàng tháng, chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, mai táng phí, trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức bảo đảm kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ và an toàn tiền mặt. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN và để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng...

Vụ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu ban hành 256 văn bản (231 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; 06 báo cáo gửi các Bộ, ngành; tham gia 19 văn bản góp ý gửi các đơn vị), tiêu biểu một số văn bản Lãnh đạo Ngành. Thực hiện thẩm định các hoạt động ứng dụng CNTT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hoạt động ứng dụng CNTT; kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm; thẩm định thiết kế dự toán hạng mục mạng nội bộ trong các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Ngành BHXH...

Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 05 tỉnh. Đồng thời, cử cán bộ phối hợp thực hiện thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 03 tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 489 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 1.104 triệu đồng; 1.642 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 2.635 triệu đồng; 1.554 lao động có trên 01 sổ BHXH; Yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 11.486 triệu đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14.470 triệu đồng.

Vụ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 04 cuộc kiểm toán nội bộ tại 04 BHXH tỉnh, thành phố và hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Chủ động tham mưu Lãnh đạo Ngành ban hành 07 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc với Kiểm toán Nhà nước trong việc khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Vụ Tổ chức cán bộ đã tích cực, tham mưu Tổng Giám đốc các công việc để hoàn thiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam”; triển khai Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH”.

Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu ban hành 182 văn bản, trong đó tiêu biểu như: Quyết định ban hành Bảng điểm thi đua thay thế Bảng điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-BHXH ngày 9/9/2014; Công văn hướng dẫn hoạt động Khối, Cụm thi đua của ngành BHXH; Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; Công văn phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2019… Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các Phong trào thi đua theo giai đoạn 2016- 2020 BHXH Việt Nam phát động. Công tác xét khen thưởng đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, tính kịp thời, công khai, minh bạch; thẩm định và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét duyệt khen thưởng cấp Nhà nước cho 105 tập thể, cá nhân; khen thưởng theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc cho 2.174 tập thể và 2.904 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các phong trào thi đua chuyên đề.

Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu Lãnh đạo Ngành thực hiện Dự thảo các Văn kiện Biên bản Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam dưới vai trò Chủ tịch - Tổng thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của ASSA, điều hành hoạt động của Hiệp hội và triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể theo Kế hoạch hành động của ASSA đã thông qua. Cùng với việc tăng cường tham gia các hoạt động nội khối, BHXH Việt Nam cũng làm cầu nối mở rộng hợp tác giữa ASSA và các đối tác quốc tế. Đề xuất tăng cường và mở rộng các quan hệ hợp tác song phương với các nước (Đan Mạch, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…); các đối tác trong khu vực và quốc tế (JICA, KOICA, ILO, WB, COMWEL…); đồng thời chủ động tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết các hiệp định về bảo hiểm xã hội với các nước (Nhật Bản, Hàn Quốc). Tích cực tham gia và hoàn thành các nghĩa vụ của tổ chức thành viên tại các Diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế như Hiệp hội bồi thường cho người lao động Châu Á và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế ISSA. Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại theo đúng Kế hoạch; triển khai các hoạt động đào tạo quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, nghiên cứu các kinh nghiệm thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ đã thực hiện đầu tư, quản lý, theo dõi các hoạt động: mua Trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào các Ngân hàng thương mại theo Phương án đầu tư quỹ được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phê duyệt, đặc biệt là tham gia tích cực đấu thầu trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp, đảm bảo kế hoạch, tiến độ được giao. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư quỹ BHXH theo hướng đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư bảo đảm nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả”. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH” với sự tham gia của gần 100 đại biểu trong nước và quốc tế.

Trong 06 tháng đầu năm, Vụ Pháp chế đã tham gia 19 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến; đặc biệt là những văn bản tham gia ý kiến gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Vụ Pháp chế đã phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Ban Thực hiện chính sách BHXH thẩm định, rà soát để công bố 18 TTHC thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

06 tháng đầu năm, công tác Văn phòng BHXH Việt Nam đã thực hiện khối lượng công việc lớn như: Tham mưu xây dựng nhiều văn bản, báo cáo của Ngành theo yêu cầu của cơ quan chức năng như: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác hàng tháng, 6 tháng; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội; Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ngành tại các cuộc họp, buổi làm việc với đơn vị trong, ngoài Ngành; Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; văn bản hướng dẫn quản lý văn bản theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tham mưu, trình Lãnh đạo Ngành ban hành các văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tính đến 20/6/2019 đã tiếp nhận, phân phối, ban hành đúng quy định trên 17.000 văn bản (trong đó văn bản điện tử chiếm 97%); triển khai ứng dụng chữ ký số trong quản lý văn bản đi, đến; nhận và cập nhật 17 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam; gửi, nhận trên 500 văn bản điện tử tới Văn phòng Chính phủ... giúp Lãnh đạo Ngành và các địa phương, đơn vị kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

06 tháng đầu năm Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ tiêu biểu như: Tổ chức phiên họp Hội đồng quản lý quý 4/2018 và quý 2/2019; Thực hiện một số nội dung trong quy trình luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH”…

Văn phòng Đảng ủy đã tập trung tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng như: Tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2019; Tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và Hội nghị tập huấn công tác đảng năm 2019; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổng hợp danh sách đề nghị Đảng ủy cơ quan cử các thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy và 18 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền miệng năm 2019 do Đảng ủy Khối tổ chức; cử 16 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; cử 18 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đánh giá cao những kết quả các đơn vị đã đạt được trong 06 tháng đầu năm. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhìn nhận, đây là Khối thi đua quan trọng có tác động lớn đến kết quả, thành tích chung của toàn Ngành. Điểm qua kết quả hoạt động của các đơn vị trong khối, Thứ trưởng nhấn mạnh, nắm giữa các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, các đơn vị trong Khối đã hết sức nỗ lực trong triển khai thực hiện, đặc biệt, công tác tham mưu, đề xuất đã được thực hiện kịp thời, chính vì vậy từng mặt công tác đều có được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, từ đầu năm nay, khi xây dựng được quy chế bình xét thi đua mới gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhận thức cũng như triển khai, hành động về thi đua, khen thưởng đã được thực hiện triệt để, toàn diện... Đồng chí Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình sơ kết rất quan trọng bởi sẽ góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng đơn vị, trong các đơn vị với nhau để từ đó cùng nhau hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh cho rằng, cùng với việc phát động các phong trảo thi đua, cần triển khai thực hiện thêm nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, theo từng nhiệm vụ. Đặc biệt, phải kịp thời tham mưu lãnh đạo tích cực khen thưởng đột xuất. Thi đua phải gắn với thực tế, khen đúng người, đúng việc, kịp thời, chê cũng phải đúng người, đúng việc. Theo Thứ trưởng, ngoài việc chú trọng kịp thời khen thưởng, khích lệ thì khen thưởng phải gắn liền với công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ như vậy thi đua, khen thưởng mới đi vào thực chất, mới gắn liền với hơi thở cuộc sống, gắn với thực thi nhiệm vụ. Công tác khen thưởng phải hướng đến cơ sở, địa phương, các nhân tố, các đơn vị ngoài ngành đã đóng góp công sức trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH… Phải coi thi đua khen thưởng là động lực tạo ra sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận các giải pháp tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong Khối góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã tham luận báo cáo các giải pháp, chia sẻ cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đánh giá, các đơn vị trong Khối phát huy được nhiềm điểm mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong 6 tháng đầu năm 2019. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhất trí với với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của Khối Thi đua số I, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương lưu ý, đây là Khối có các đơn vị chủ lực triển khai các nhiệm vụ đến tận địa phương, chính vì vậy, cần quan tâm hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống. Bởi theo Phó Tổng Giám đốc, địa phương có làm tốt thì cả hệ thống mới đạt được kết quả tốt. Chính vì vậy, các đơn vị cần quan tâm hơn nữa, kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng đột xuất các cá nhân, địa phương làm tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực mình theo dõi. Thay vì khen thưởng theo năm thì tham mưu, đề xuất công tác khen thưởng theo quý, chọn ra những địa phương làm tốt, tiêu biểu xuất sắc để lãnh đạo Ngành khen thưởng. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra chéo nhằm đôn đốc nhắc nhở, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt trong Khối. Khối trưởng, Khối phó phải nắm rõ được đơn vị nào làm tốt từ đó, cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất.
Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị thời gian tới các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm nhiệm vụ mới phát sinh, đồng thời hưởng ứng phong trào Thủ tướng phát động như Văn hoá công sở. Phối hợp tích cực hơn nữa đối với các đoàn thể trong đơn vị, trong Khối, theo dõi, nhân rộng điển hình tiên tiến… Phong trào thi đua phải mạnh mẽ hơn nữa, sôi động hơn nữa, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trao tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; Bằng khen của BHXH Việt Nam cho các tập thể và cá nhân trong Khối đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018./.

 Thủy Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam