Thời gian chốt sổ BHXH trường hợp ngừng đóng BHXH, BHYT, BHTN

31/07/2019 08:31:35
Một bạn đọc ở Phú Yên kiến nghị: Hiện nay, việc chốt sổ BHXH của người lao động với cơ quan BHXH có lúc phải đi lại nhiều lần và mất thời gian. Ví dụ, có trường hợp người lao động có quyết định thôi việc và tự mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH để chốt sổ, cơ quan BHXH trả lời công ty chưa chuyển tiền, công ty lại khẳng định với người lao động đã chuyển tiền; trong khi đó, tài khoản của cơ quan BHXH và tài khoản của công ty cùng hệ thống (Vietinbank). Vậy, việc chốt sổ BHXH cho người lao động được cơ quan BHXH thực hiện như thế nào, trong thời gian bao lâu?

(Ảnh minh họa)

Trả lời: Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Ngành BHXH, theo quy định tại Quyết định số 137/QĐ-BHXH ngày 27/05/2019 của BHXH tỉnh Phú Yên quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, việc chốt sổ BHXH của người lao động ngừng đóng BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị thực hiện theo quy trình hồ sơ điện tử, thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc. Theo đó, khi đơn vị sử dụng lao động gửi Danh sách báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) qua hệ thống giao dịch điện tử, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chốt sổ BHXH xác nhận toàn bộ quá trình đóng và chuyển về đơn vị để giao cho người lao động thông qua hệ thống dịch vụ Bưu chính. Vì vậy, việc chốt sổ BHXH là đơn vị sử dụng lao động thực hiện, người lao động không phải mất thời gian đến cơ quan BHXH để chốt sổ BHXH.

Hiện nay, để thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan BHXH đã mở nhiều tài khoản thu tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng Cổ phần Thương mại Nhà nước như Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Liên Việt. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã đăng ký giao dịch trực tuyến qua hệ thống internet banking với tất cả các ngân hàng để kịp thời biết được số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản. Khi có phát sinh tài khoản thu của cơ quan BHXH, cán bộ kế toán được phân công giao dịch sẽ cập nhật ngay vào phần mềm quản lý thu để theo dõi số tiền nộp của từng đơn vị. Đồng thời, trực tiếp đến ngân hàng để lấy chứng từ về đối soát. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp do lượng chứng từ phát sinh lớn (thường vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm) nên việc cập nhật vào phần mềm có thể bị chậm trễ. Để khắc phục các trường hợp trên, cơ quan BHXH đang phối hợp với các ngân hàng và cơ quan Thuế để thống nhất quản lý mã đơn vị thuận lợi cho việc chia sẻ và liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý.

BHXH tỉnh Phú Yên

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam