Thời gian học tại Học viện Kỹ thuật Mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

14/03/2019 16:56:27
Một bạn đọc hỏi: Tôi là học viên được hưởng sinh hoạt phí của Học viện Kỹ thuật Mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ tháng 10/1995 đến tháng 06/1998, đã được Học viện Kỹ thuật Mật mã đóng 2% mức lương tối thiểu. Sau khi học xong, tháng 07/1998, tôi về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đến nay. Xin hỏi, thời gian tôi học ở Học viện Kỹ thuật Mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thời gian học tại Học viện Kỹ thuật Mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ tháng 10/1995 đến tháng 06/1998 của bạn được Học viện Kỹ thuật Mật mã đóng 2% mức lương tối thiểu để chi 02 chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Sau khi học xong, bạn về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nên không thuộc đối tượng được Bộ Quốc phòng đóng BHXH bổ sung để thực hiện 05 chế độ bằng 15% mức lương tối thiểu/người/tháng (theo Thông tư Liên tịch số 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/01/2001 của Liên Bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16/01/2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam).

Vì vậy, thời gian học tại Học viện Kỹ thuật Mật mã (từ tháng 10/1995 đến tháng 06/1998) của bạn không được tính là thời gian công tác để tính hưởng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam