Thời gian hưởng chế độ ốm đau với người mắc bệnh dài ngày

28/11/2016 18:00:41
Chị Hoàng Thị Điềm ở Lạng Sơn hỏi:

Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày như thế nào?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y Tế ban hành như sau:
 
- Tối đa 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
 
- Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam