Thời gian tham gia du kích, làm giao liên có được cộng nối để tính hưởng BHXH?

13/06/2019 10:18:34
Một bạn đọc hỏi: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Krông Nô (Tỉnh Đăk Nông). Từ tháng 08/1972 đến tháng 07/1974, tôi tham gia du kích, làm giao liên tại Thôn Xuân Vinh, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định. Xin hỏi, thời gian công tác nói trên của tôi có được cộng nối để tính hưởng BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thời gian công tác từ tháng 08/1972 đến tháng 07/1974 tham gia du kích, làm giao liên của bạn thuộc đối tượng được tính hưởng BHXH theo quy định tại Khoản 8, Mục II Thông tư số 07-TT/76 ngày 18/06/1976 của Chánh phủ Cách mạng lâm thời hướng dẫn việc tính thời gian công tác của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân cách mạng:

“Trường hợp công nhân, viên chức hoạt động cách mạng trước ngày 19/08/1945 từ khi còn nhỏ dưới 15 tuổi, được tổ chức phân công làm nhiệm vụ rõ ràng thì thời gian công tác liên tục được tính từ ngày thực sự hoạt động cách mạng; còn trong thời kỳ kháng chiến thì chỉ những trường hợp được tổ chức phân công làm công tác ở vùng địch tạm chiếm như đánh du kích, làm giao thông liên lạc, hoặc là diễn viên văn công mới được tính thời gian công tác đó là thời gian công tác liên tục”.

Do đó, đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian công tác nói trên và nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam