Thời gian thử việc có phải tham gia BHXH, BHTN không?

25/07/2018 08:16:12
Một bạn đọc hỏi: Thời gian thử việc từ 30 ngày đến 60 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, ký hợp đồng lao động thử việc thì có phải đóng BHXH không? Được biết, hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng từ ngày 01/01/2018 phải đóng BHXH, song có phải đóng BHTN không, nếu Luật không quy định mà đơn vị muốn đóng luôn BHTN cho dễ theo dõi thì có được không?

Bộ phận "một cửa" tại BHXH TP.Hà Nội (ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2012: Người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng thử việc với người lao động nhưng chỉ được ký hợp đồng thử việc 01 lần với thời hạn không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ Cao đẳng trở lên (hoặc) không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ (hoặc) không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác; Người làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (kể cả từ thời điểm sau ngày 01/01/2018)

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 và Điều 124 Luật BHXH năm 2014; Điều 43 Luật Việc làm năm 2013: Từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHTN. Do đó, công ty ông/bà không có căn cứ để đóng BHTN cho đối tượng này.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam