Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau với quân nhân trong lực lượng vũ trang

25/05/2017 08:49:17
Anh Vũ Đức Hà ở Hà Nội hỏi: Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân được quy định như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời: Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với các đối tượng này bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc./.

Ban Thực hiện Chính sách BHXH,

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam