Thời gian xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày

19/02/2020 10:39:47
Một bạn đọc hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty, sau đó có quay lại công ty lấy sổ BHXH. Tuy nhiên, Phòng Nhân sự báo chưa có do Bưu điện chưa gửi sổ về mặc dù đã quá 30 ngày. Vậy, có đúng quy định không? Tôi phải làm gì để nhận sổ BHXH?

Trả lời:

Tại Khoản 4, Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYTquy định về thời gian xác nhận sổ BHXH:

“Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Trường hợp của bạn, quá 30 ngày mà chưa nhận được kết quả, nếu bạn muốn tra cứu quá trình đóng BHXH của mình, truy cập địa chỉ: <ahref=https://baohitôixahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hitôi.aspx title="Tra cứu quá trình tham gia BHXH" target="_blank">Tra cứu quá trình tham gia BHXH</a>. Điền đầy đủ thông tin và nhận kết quả.

Nếu thông tin của bạn chưa cập nhật số điện thoại thì bạn kê khai bổ sung số điện thoại vào Tờ khai tham gia điều, chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS rồi nộp cho cơ quan BHXH để được cập nhật số điện thoại vào dữ liệu, sau đó mới tra cứu theo đường link trên.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam