Thời hạn sử dụng thẻ BHYT trong trường hợp tham gia bị gián đoạn

07/01/2019 16:58:33
Một bạn đọc hỏi: Tôi mua thẻ BHYT nhân dân hạn từ ngày 01/12/2015 đến 30/11/2016; tuy nhiên, đến tháng 12/2016, tôi quên không gia hạn thẻ. Đến tháng 02/2017, tôi tiếp tục tham gia BHYT nhân nhân thì hạn thẻ BHYT của tôi có được tính từ ngày 01/12/2016 không? Nếu không thì hạn thẻ BHYT của tôi được tính từ ngày tháng năm nào và căn cứ vào văn bản nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:

“Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”.

Như vậy, nếu bạn tiếp tục đóng BHYT từ tháng 01/02/2017 thì thời gian gián đoạn không tham gia BHYT của bạn dưới 03 tháng, thẻ BHYT tiếp theo có giá trị kể từ ngày đóng BHYT (01/02/2017).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam