Thời hạn thẻ BHYT trường hợp trẻ em sinh trước và sau ngày 30/09

26/12/2019 08:38:41
Bạn đọc Nguyễn Văn Tín (TP.Đà Nẵng) hỏi: Thẻ BHYT của con tôi được cấp ngày 01/09/2017. Qua tra cứu thông tin, tôi thấy hạn sử dụng thẻ từ ngày 01/09/2017 đến 31/07/2019. Được biết, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì thời gian hưởng BHYT của con tôi phải đến hết ngày 30/09/2019. Như vậy, tôi phải đến đâu để đề nghị điều chỉnh lại thời hạn thẻ BHYT?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 và Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, UBND cấp xã (nơi trẻ thường trú hoặc tạm trú) có trách nhiệm lập danh danh sách trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT và thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

- Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/09: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/09 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/09: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Như vậy, trường hợp thời hạn thẻ BHYT của con bạn chưa đúng, đề nghị bạn liên

hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được điều chỉnh lại theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam