Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc tập trung

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo trong Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04/7/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019.

BHXH Việt Nam đã tập trung số hóa toàn bộ dữ liệu của ngành tại Trung ương

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương vừa diễn ra về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 cho thấy, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số.

Mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Triển khai các giải pháp đồng bộ để mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Đây là 01 trong 13 định hướng được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra tại Kế hoạch Phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 (Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 03/07/2019).

100% văn bản của BHXH Việt Nam được tiếp nhận và phát hành điện tử

Báo cáo của BHXH Việt Nam vừa công bố cho thấy, trong 06 tháng đầu năm 2019, ngoài văn bản mật và văn bản đặc thù xử lý bản giấy thì 100% văn bản đi, đến của Ngành đều được tiếp nhận và phát hành điện tử.

BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh hiện đại hóa các thủ tục hành chính

Đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, sẵn sàng tư thế, nguồn lực để đẩy mạnh phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 04, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Báo cáo của BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện cải cách hành chính (CCHC) đến cuối 06/2019.

Hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ y tế trong tháng 10/2019

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã họp về tình hình thực hiện công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2019 ngày 3/7/2019.

Quảng Nam: Chấn chỉnh việc thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn hiện tượng đơn vị, doanh nghiệp trích đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời, để phát sinh lãi, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; ngày 02/07/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ra Công văn số 3786/UBND-KTTH gửi BHXH tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh (đơn vị có phát sinh lãi chậm nộp).

Trợ cấp mất việc cho người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật BHXH không tính vào thu nhập chịu thuế

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động của 01 số doanh nghiệp, Cục Thuế TP.Hà Nội ra Công văn số 47391/CT-TTHT ngày 19/06/2019.

89% dân số Việt Nam tham gia BHYT

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính - Bộ trưởng Y tế G20 về chủ đề tài chính bền vững cho bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC). Theo đó, đến nay, Việt Nam đã có 89% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu là 73 điểm (trên 100), cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (59) và toàn cầu (64).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Rà soát, xác nhận đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Nhằm thực hiện đúng quy định việc lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo quyền lợi hưởng các chính sách BHYT cho người tham gia, ngày 25/06/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 4058/UBND-XH.

Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

Nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân trên cả nước về chính sách BHXH, BHYT, ngày 03/7/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn).

Gần 19 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước

Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 06 tháng đầu năm của Tổng Cục Thống kê.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Từ ngày 01/07/2019, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định số 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng).

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đầu tư Quỹ BHXH

Ngày 02/07/2019, BHXH Việt Nam cùng với Quỹ Phòng xa cho người lao động Malaysia (EPF) – một thành viên tích cực của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) có buổi gặp mặt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đại diện BHXH Việt Nam tiếp đoàn EPF do Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư EPF Dato’ Mohamad Nasir bin Ab. Latif đại diện.

Thực hiện tốt chính sách BHTN

BHXH Việt Nam vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Luật Việc làm. Theo đó, để triển khai hiệu quả Luật Việc làm, hàng năm, BHXH Việt Nam ban hành Chương trình công tác truyền thông chính sách BHXH nói chung, BHTN nói riêng.

Hướng dẫn mới điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Ngày 28/06/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam